Skip to main content

ישראל: חברת Airbnb תפסיק להציע להשכרה נכסים בהתנחלויות

ראוי שBooking.com- וחברות תיירות בינלאומיות אחרות ינהגו כמוה

(ירושלים), הארגונים Human Rights Watch וכרם נבות אמרו היום בעת פרסום דו"ח על פעילויותיהן של Airbnb ו-Booking.com כי החלטת חברת Airbnb להפסיק להציע להשכרה נכסים בהתנחלויות לא חוקיות בגדה המערבית הכבושה היא צעד חיובי, שראוי שחברות תיירות בינלאומיות אחרות ינקטו גם הן.

הדו"ח "לינה וארוחת בוקר על אדמה גזולה: פרסום נכסים להשכרה לתיירים בהתנחלויות בגדה המערבית", המונה 46 עמודים (באנגלית), מתחקה אחר מעמד הקרקעות שעליהן הוקמו נכסים המוצעים להשכרה. Human Rights Watch וכרם נבות בחנו כיצד Airbnb ו-Booking.com תורמות להפיכתן של ההתנחלויות לבנות קיימא מבחינה כלכלית ומפיקות רווחים מהפרות חמורות של זכויות האדם ומדפוסי התנהלות מובנים ומפלים הנובעים מקיומן של ההתנחלויות. ישראלים וזרים מורשים לשכור נכסים בהתנחלויות, אך אנשים המחזיקים בתעודות זהות פלסטיניות מנועים מכך בפועל. זוהי הדוגמה היחידה שמצאו הארגונים בעולם כרגע, שבה מארחי Airbnb מחויבים בחוק להפלות אורחים לרעה בהתבסס על מוצא לאומי או אתני.

לדברי ארווינד גנסן, מנהל חטיבת עסקים וזכויות האדם בארגון "בכך שהיא מסירה מהאתר שלה נכסים בהתנחלויות לא חוקיות שעל פלסטינים נאסר להיכנס אליהן, Airbnb נוקטת עמדה נגד אפליה, עקירה וגזל אדמות...  המשך הפעילויות העסקיות של Booking.com וחברות אחרות בהתנחלויות תורם לביסוסו של משטר מפלה שמפעיל בגדה המערבית מערכת כפולה, המעניקה למתנחלים יחס מועדף בעודה מטילה הגבלות חמורות על פלסטינים".

מדיניות ההימנעות מאפליה של Airbnb אוסרת על אפליה בהתבסס על מוצא לאומי בארצות הברית ובאיחוד האירופי, אך מתירה את הדבר במקומות אחרים, שבהם החוק המקומי מאפשר זאת. בגדה המערבית, Airbnb השלימה עד כה עם מדיניות על פיה בעלי קרקעות פלסטינים אינם יכולים אפילו לשלם כדי לשהות בבית שהוקם על אדמתם, וודאי שאינם יכולים להשתמש באדמתם לצורכי פיתוח.

לדעת Human Rights Watch וכרם נבות, כדי לעמוד במחויבויותיהן על פי העקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות האדם, על חברת Booking.com ללכת בעקבות Airbnb ו להפסיק לפרסם נכסים בהתנחלויות. 

הארגונים בחנו רשומות קרקע ישראליות ופלסטיניות, ביקרו בשלושה נכסי התנחלויות שהוצעו להשכרה באתר Airbnb, וביקשו תגובה מ-12 מארחים של Airbnb ו-Booking.com. הארגונים גם נסעו לכמה כפרים פלסטיניים הסמוכים לנכסי התנחלויות, ראיינו חמישה בעלי תפקידים רשמיים, שני עורכי דין ושבעה תושבים שהתנחלויות השתלטו על אדמותיהם. הדו"ח נותן ביטוי גם לתגובות שהתקבלו מ-Airbnb ו-Booking.com.

בין החודשים מארס ליולי 2018, Airbnb הציעה להשכרה לפחות 139 נכסים בהתנחלויות, לא כולל מזרח ירושלים. נכון לחודש יולי Booking.com 2018 הציעה להשכרה 26 נכסים כאלה. 17 מהנכסים הוקמו על אדמות שהרשויות הישראליות מכירות בבעלות הפלסטינית הפרטית עליהן, אך הן נלקחו והועמדו לרשותם הבלעדית של מתנחלים. 11 מהנכסים נמצאים בהתנחלויות שהוקמו ללא אישור הצבא הישראלי, ולפיכך אינן חוקיות גם על פי החוק הישראלי. כל ההתנחלויות בשטחים הפלסטיניים הכבושים אינן חוקיות על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי.

Airbnb ו Booking.com מציעות למשל להשכרה נכסים בהתנחלות עפרה שמצפון מזרח לרמאללה. אחד הנכסים המוצעים להשכרה באתר Airbnb נמצא על חלקת אדמה הרשומה אצל המנהל האזרחי, שהוא זרוע הצבא הישראלי המופקדת על עניינים אזרחיים בגדה המערבית, כשייכת למשפחתו של עווני שעיב, בן 70, תושב הכפר הפלסטיני עין יברוד. שעיב אמר לארגון Human Rights Watch כי מתנחלים החלו להשתלט על האדמות בשנת 1975 כדי להקים את עפרה. מתצלומי אוויר שרכש ארגון כרם נבות עולה כי נכס המוצע כעת להשכרה על אדמתו של שעיב באתר Airbnb הוקם בשנת 2006 או 2007.

לדברי שעיב מעולם לא ניתנה לו ההזדמנות לתת את הסכמתו להשכרת נכסים על אדמתו והוא מעולם לא הפיק מהם רווח. על אף היותו אזרח אמריקני שגר בארה"ב במשך יותר משלושה עשורים, שעיב אינו יכול להיכנס לעפרה כדי לבקר בנכס להשכרה. זאת, היות שהוא מחזיק בתעודת זהות פלסטינית. "כשמישהו כובש את האדמה שלך, זה בלתי חוקי" הוא אמר, "אבל כשמישהו בונה עליה בית, משכיר אותו ומפיק ממנה רווח - זו התגלמות אי הצדק".

81 נכסים נוספים המוצעים להשכרה באתרי Airbnb ו-Booking.com ממוקמים על אדמות שישראל הכריזה עליהן קרקעות ציבוריות. זאת, באמצעות מנגנון שפעמים רבות כולל בקטגוריה זו קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית. לא זו בלבד שהרשויות הישראליות מחלקות קרקעות "ציבוריות" בגדה המערבית לאזרחים ישראלים, דבר המפר את המשפט ההומניטארי הבינלאומי, הן אף עושות זאת באופן המפלה לרעה פלסטינים. הרשויות הישראליות מייעדות 99.75% מאדמות המדינה ב-60% משטח הגדה המערבית הנמצאים בשליטתן הישירה לשימושם של אזרחי ישראלי, ורק 0.25% לשימוש פלסטינים.

נכון לחודש יולי 2018, 76 מהנכסים בגדה המערבית הכבושה שהוצעו להשכרה באתרי Airbnb ו-Booking.com פורסמו באופן כוזב כנמצאים בשטח ישראל.

"Airbnb ו-Booking.com מציעות להשכרה לא רק נכסים בהתנחלויות בגדה המערבית שאינן חוקיות לפי המשפט ההומניטארי הבינלאומי. הן מציעות גם נכסים שנמצאים במאחזים מרוחקים, שאינם חוקיים, בנוסף, גם על פי החוק הישראלי. חלקם מהנכסים מתוארים באופן שגוי כנמצאים בישראל", אמר דרור אטקס, מנהל כרם נבות. "אורחים הסבורים שהם מזמינים מקומות לינה בישראל עלולים בהחלט למצוא את עצמם נופשים בהתנחלות בלתי חוקית בגדה המערבית".

מנהלת צוות המדיניות הבינלאומית של חברת Airbnb אמרה לארגון Human Rights Watch בתגובה לשאלה באשר למדיניות החברה, כי Airbnb אינה רואה במארחים אחראים להגבלות על גישה שמטילות רשויות ממשלתיות, והשוותה את המצב לכזה שבו ממשלה מסרבת להנפיק אשרת כניסה לאורח פוטנציאלי.

אולם, פלסטינים אינם זרים. הם האוכלוסייה המקומית שעל האינטרסים שלה ועל רווחתה נועדו דיני הכיבוש להגן. במקום זאת, הפלסטינים מוצאים עצמם עקורים ומופלים לרעה.

חברת Booking.com אמרה כי היא רק מספקת פלטפורמה שבאמצעותה נכסים זמינים להשכרה, ושהדבר אינו עולה לכדי תמיכה בהתנחלויות. אולם, פעילות זו תורמת לקיימותן הכלכלית של ההתנחלויות ולתפיסה לפיה הן לגיטימיות. אף אחת משתי החברות אינה יכולה לצמצם או למנוע את תרומתה להפרות חמורות של זכויות האדם שהן חלק בלתי נפרד ממפעל ההתנחלות. זאת, היות שהפעולות שהן נוקטות מתבצעות על קרקע שנגזלה באורח בלתי חוקי, במסגרת תנאים מפלים, המונעים מהן בפועל להשכיר נכסים לפלסטינים תושבי הגדה המערבית.

שתי החברות תיקנו באופן חלקי את הרישום השגוי של נכסים כאילו היו בישראל. אולם גם אם כל הנכסים יתויגו במדויק, Airbnb ו-Booking.com עדיין לא יעמדו בהתחייבויותיהן על פי העקרונות המנחים של האו"ם. לדעת Human Rights Watch וכרם נבות, הדרך היחידה שבה יוכלו Airbnb ו-Booking.com לעמוד במחויבויותיהן בתחום זכויות האדם היא להפסיק להציע להשכרה נכסים בהתנחלויות. 

לדברי גנסן," אף חברה אינה יכולה לטעון כי היא ממנהיגות המאבק למען צדק חברתי או נגד אפליה, ובה-בעת להפיק רווחים מהשכרת נכסים שהוקמו על קרקעות שנגזלו מאנשים החיים תחת כיבוש, ואשר אינם מורשים בעצמם לשהות בנכסים אלה... הבטחתה של Airbnb כי תוכלו "להרגיש בבית בכל מקום" החריגה פלסטינים מכלל זה במשך זמן רב מדי".

מובאות מפרסומים המציעים להשכרה נכסים בהתנחלויות לא חוקיות בגדה המערבית

"לעיתים קרובות שואלים אותנו: מערב או מזרח ירושלים? התשובה: מערב. "כאן אין שום ערבים". – פרסום של נכס במזרח ירושלים הכבושה באתר Airbnb.

"רוצים לחוות את ישראל באופן מותאם אישית? ... אנו ממוקמים "בגליל של ירושלים", בינות כרמי זיתים, מטעים ומעיינות טבעיים... אנו מארחים זוגות ללינת לילה, מקיימים אירועי בוטיק אינטימיים, [ו] סדנאות ייחודיות." מודעה באתר Airbnb המציעה נכס להשכרה במאחז ישראלי שאינו חוקי לא על פי המשפט הבינלאומי ולא על פי החוק הישראלי.

"וילה ממוזגת זו כוללת 4 חדרי שינה, טלוויזיה בכבלים עם מסך שטוח ומטבח עם מדיח כלים ותנור... האורחים מוזמנים ליהנות מהג'קוזי. שירות השכרת רכב זמין בנכס זה." - Booking.com.

"אחד מאזורי הפיתוח החדשים בירושלים, תמצאו פה המוני משפחות מקומיות. גני משחקים מכל צד ושכנים יהודים ידידותיים בכל פינה " – Airbnb.

"בית בוטיק במרכז הארץ" - Airbnb.

"הדירה אידיאלית לזוגות, להרפתקנים בגפם, לאנשי עסקים ולמשפחות (עם ילדים)... במיקום מושלם בשביל לתור את ישראל ". –  Booking.com.

"אני מציע להשכרה יחידת נופש במבנה נפרד בגינתנו היפהפייה, הנמצאת בקהילה מגודרת, בנוף התנ"כי של הרי יהודה...  מגע אישי ייחודי כמו סדיני כותנה אורגנית, אפשרות לארוחת בוקר טבעונית או צמחונית. שימוש בתוצרת מקומית, כולל פירות ועשבי תיבול עונתיים מגידול עצמי." - Airbnb.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Topic