Skip to main content

ישראל/פלסטין :איומים על מגן זכויות אדם פלסטיני

שני ארגונים הפועלים לקידום מתן דין וחשבון באמצעות בית הדין הפלילי הבינלאומי הפכו מטרה לאיומים

(ירושלים) – איומי מוות אנונימיים הושמעו לאחרונה נגד חברי צוות בארגון זכויות אדם פלסטיני הפועל לקידום חקירה של טענות בדבר פשעי מלחמה בפלסטין על-ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי.

הן ארגון אל-חאק והן ארגון אל-מיזאן אמרו כי האיומים והפניות לתורמים התגברו ככל שהארגונים הגבירו את פעולות הסינגור שלהם בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי. © 2016 Al Mezan Center For Human Rights

ארגון אל-מיזאן, שבסיסו ברצועת עזה, פרסם ב-11 באוגוסט 2016 הודעה לפיה חבר צוות העובד באירופה דיווח כי קיבל שלוש הודעות דואר אלקטרוני אנונימיות שהכילו איומים. ההודעה האחרונה, שתוכנה הועבר לארגון Human Rights Watch, נשלחה ב-10 באוגוסט וכללה תצלומים של בית העובד מבחוץ, ונאמר בה בין היתר: "מגיע לך לראות את האנשים שאתה אוהב סובלים ומתים. אבל אולי אתה תיפגע לפניהם".

מאז השנה שעברה שיגרו אלמונים איומים לחברי צוות בארגון אל-מיזאן ובארגון אל-חאק שבסיסו ברמאללה, והפיצו לתורמי הארגונים האלה מידע כוזב , לרבות הודעות מזויפות שנשלחו כביכול על-ידי חברי צוות, בעלי תפקידים רשמיים ומבקרי חשבונות בארגונים. ארגון Human Rights Watch אינו מציין את מקום מושבו של איש הצוות של ארגון אל-מיזאן, למען ביטחונו.

לדברי שרי בשי, מנהלת תחום ישראל/פלסטין בארגון Human Rights Watch, "האיומים על חברי הצוות מהארגונים אל-מיזאן ואל-חאק ראויים לכל גינוי. ארגונים אלה תורמים תרומה חשובה למאבק למען צדק ומתן דין וחשבון, ובכלל זה בבית הדין הפלילי הבינלאומי".

התקרית האמורה מחודש אוגוסט באה בעקבות סדרה של איומים על ארגון אל-חאק, ובמיוחד על חברת צוות של הארגון שמושבה בהולנד, אשר פועלת לקידום מתן דין וחשבון על פשעי מלחמה שבוצעו כביכול בפלסטין בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי. בהודעה שפרסם בחודש מארס תיאר ארגון אל-חאק דפוס איומים הדומה לאלה שהושמעו לאחרונה נגד ארגון אל-מיזאן.

אלמונים יצרו קשר עם תורמים לארגון אל-חאק בטלפון ובאמצעות הדואר האלקטרוני, העלו טענות בדבר אי-סדרים כספיים בארגון ואיימו לפגוע בחברת צוות בארגון ובמנהלו, היושב בגדה המערבית. מוקדם יותר השנה הביע ארגון Human Rights Watch בפני הרשויות בהולנד את חששותיו לביטחונה של חברת הצוות של ארגון אל-חאק ולביטחונם של כל מגני זכויות האדם הפועלים למען מתן דין וחשבון בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי.

האיומים על חברי הצוות מהארגונים אל-מיזאן ואל-חאק ראויים לכל גינוי. ארגונים אלה תורמים תרומה חשובה למאבק למען צדק ומתן דין וחשבון, ובכלל זה בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
שרי בשי

מנהלת תחום ישראל/פלסטין בארגון Human Rights Watch

הן ארגון אל-חאק והן ארגון אל-מיזאן אמרו כי האיומים והפניות לתורמים התגברו ככל שהארגונים הגבירו את פעולות הסינגור שלהם בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי, ובמקרה של אל-חאק גם בעקבות יוזמה לחייב סימון מוצרים מהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית כדי להבחין בינם לבין מוצרים המיוצרים בישראל.

לדברי הארגונים, האיומים נחקרים על-ידי המשטרה בשלוש מדינות אירופאיות לפחות.

בחודש יוני 2016 דחק ארגון Human Rights Watch בתובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי לפתוח בחקירה רשמית בנוגע לפשעים בינלאומיים חמורים שבוצעו בפלסטין בידי ישראל ובידי פלסטינים מאז חודש יוני 2014.

לדברי בשי, "ישנה חשיבות מכרעת לכך שפעילי זכויות אדם הקוראים לעשיית צדק יוכלו לפעול ללא הפרעה באירופה ומחוצה לה".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.