Skip to main content

סרי לנקה: על מזכ"ל האו"ם לפתוח בחקירה בינלאומית

רוסיה וסין צריכות לאפשר עשיית צדק עבור הקרבנות

(ניו יורק) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי על מזכ"ל האו"ם באן קי-מון לפעול בהתאם להמלצותיו של חבר מומחים מטעם האו"ם ולפתוח בחקירה בינלאומית עצמאית בנוגע להפרות שבוצעו במהלך הסכסוך המזוין בסרי לנקה שהסתיים בחודש מאי 2009. לדברי ארגון Human Rights Watch, אסור שהצהרתו של באן קי-מון מה-25 באפריל 2011, שבה ציין כי קיים צורך בהסכמתה של ממשלת סרי לנקה או בהתערבות גוף בין-ממשלתי, תהווה מכשול מיותר בפני הקמתו של מנגנון להשכנת צדק.

בדו"ח של חבר המומחים, שפורסם היום, נקבע כי הן כוחות ממשלתיים והן הארגון הבדלני "נמרי השחרור של טאמיל אילם" (הנמרים הטאמיליים) ביצעו במהלך החודשים האחרונים של המלחמה בסרי לנקה, שנמשכה 26 שנה, פעולות צבאיות "תוך הפגנת זלזול בוטה בהגנה על אזרחים, בזכויותיהם, ברווחתם ובחייהם, ונמנעו מכיבוד הנורמות של המשפט הבינלאומי". חבר המומחים אף קבע כי "כמעט שנתיים לאחר תום המלחמה, מאמציה של סרי לנקה אינם עומדים כלל וכלל באמות המידה הבינלאומיות הנוגעות למתן דין וחשבון, ואינם עומדים לא בהתחייבותם המשותפת של נשיא סרי לנקה ומזכ"ל האו"ם ולא בחובותיה המשפטיות של סרי לנקה".

לדברי בראד אדמס, מנהל חטיבת אסיה בארגון Human Rights Watch, "ממצאי חבר המומחים שלפיהם הממשלה והנמרים הטאמילים ביצעו הפרות והממשלה נמנעה ממיצוי הדין עם כוחותיה מלמדים על הצורך בחקירה בינלאומית. על רוסיה וסין להפסיק לסכל את המאמצים להשכין צדק עבור הקרבנות בסרי לנקה ולהתחיל לתמוך בהמלצות חבר המומחים".

בעבר התנגדו רוסיה וסין לכך שמועצת הביטחון של האו"ם תדון בהפרות שבוצעו כביכול בסרי לנקה, וב-18 באפריל שבו ואותתו כי הן מסתייגות מכך שבאן קי-מון ינקוט פעולות נוספות בעניין. ארגון Human Rights Watch קרא לכל המדינות החברות באו"ם לתמוך ביישום המלצות חבר המומחים.

באן קי-מון הקים את חבר המומחים, שמנה שלושה חברים, בחודש מאי 2010, כדי שגוף זה ייעץ לו על הצעדים שעליו לנקוט כדי להביא למתן דין וחשבון בסרי לנקה. זאת, לאחר שהנשיא מהינדה ראג'פקסה נמנע מכיבוד התחייבות שקיבל על עצמו זמן קצר לאחר המלחמה לחקור את ההפרות שבוצעו כביכול במהלכה.

שלושת חברי חבר המומחים, שהנם מומחים למשפט בינלאומי הזוכים להכרה ברחבי העולם, בחנו "דוחות, מסמכים ודיווחים כתובים אחרים של סוכנויות, מחלקות, קרנות, משרדים ותכניות שונות של האו"ם ושל גופים בין-ממשלתיים שונים [ארגונים לא ממשלתיים] וכן של יחידים, כמו עיתונאים ומומחים לסרי לנקה", וכן תצלומי לווין, תמונות וחומרי וידיאו. המומחים אף בחנו מידע שהוגש בתגובה להודעות שפורסמו באתר האו"ם והתייעצו עם כמה אנשים בעלי מומחיות או ניסיון הנוגעים לסכסוכים מזוינים. חבר המומחים התייחס לטענות כאמינות "כאשר התבססו על מקורות ראשוניים שהיו לדעת חבר המומחים רלוונטיים ומהימנים. מקורות ראשוניים אלה אומתו אל מול סוגי מידע אחרים, הן ישירים והן עקיפים".

ניסיונותיו של חבר המומחים לעמוד בקשר עם ממשלת סרי לנקה נתקלו בסירוב. הממשלה הגיבה בכתב לשאלות, אך לא התירה לחבר המומחים לבקר במדינה ולהיפגש עם גורמים בממשלה ועם עדים להפרות.

חבר המומחים קבע כי הנמרים הטאמילים השתמשו באזרחים כ"מגנים אנושיים" וכחיץ מפני התקפה, הרגו אזרחים בעת שאלה ניסו להימלט משליטתם, השתמשו בציוד צבאי בקרבת אזרחים, גייסו ילדים בכפייה, השתמשו בעובדי כפייה והרגו אזרחים באמצעות פיגועי התאבדות.

חבר המומחים אף הגיע למסקנה שכוחות ממשלתיים הרגו אזרחים באמצעות הפגזה נרחבת וחסרת הבחנה, תקפו בתי חולים ואובייקטים הומניטאריים, ומנעו סיוע הומניטארי מאנשים באזור המלחמה. על-פי הדו"ח, "הממשלה הפגיזה באופן נרחב בשלושה אזורים רציפים שנקבע כי לא יבוצע בהם ירי, לאחר שעודדה את האוכלוסייה האזרחית להתרכז בהם, וזאת גם לאחר שציינה כי תפסיק את השימוש בנשק כבד... הממשלה הפגיזה בשיטתיות בתי חולים שהיו באזורי החזית. כל בתי החולים בתוך [אזור המלחמה] ספגו פגיעות מרגמה וארטילריה, חלקם נפגעו שוב ושוב, אף על פי שמיקומיהם היו ידועים היטב לממשלה".

בנוסף לכך, חבר המומחים קבע כי כמה אנשים שהממשלה הפרידה מקרב האזרחים העקורים במהלך מיונים שערכה הוצאו להורג ללא משפט, כי ייתכן שכמה נשים נאנסו, וכי ישנה אפשרות שאנשים אחרים הועלמו בכפייה. כל תושבי האזור שנעקרו מבתיהם בחודשים האחרונים לעימות נכלאו במחנות סגורים, וחלקם נחקרו ועונו שם.

חבר המומחים אמר שממצאיו עומדים "בניגוד גמור לעמדת הממשלה, הממשיכה לטעון שביצעה 'מבצע חילוץ הומניטארי' במסגרת מדיניות של 'אפס אזרחים נפגעים'". בדו"ח נקבע: "מרבית האזרחים שנפגעו בשלביה המאוחרים של המלחמה נפגעו מהפגזות הממשלה". בכירים בממשלה, ובהם הנשיא ראג'פקסה ומזכיר ההגנה גוטבָּיה ראג'פקסה, הכחישו שוב ושוב את הטענה שכוחות ממשלה גרמו לפגיעה באזרחים.

בדו"ח מובאים 16 תצלומי לוויין הממחישים כיצד בתי חולים נפגעו שוב ושוב מאש ארטילריה וכיצד סוללות ארטילריה ממשלתיות כוונו מחדש בקביעות כדי לפגוע בשלושת האזורים שהממשלה הכריזה כי לא יבוצע בהם ירי.

חבר המומחים מצא שוועדת הפיוס והפקת הלקחים שהקימה הממשלה, ואשר הממשלה מציגה לעתים מזומנות כַמנגנון המשמש אותה למתן דין וחשבון, "פגומה באופן עמוק ואינה עומדת באמות המידה הבינלאומיות למנגנונים יעילים של מתן דין וחשבון, ולכן אינה ממלאת ואינה יכולה למלא את ההתחייבות המשותפת של נשיא סרי לנקה ושל המזכיר הכללי לתהליך של מתן דין וחשבון". חבר המומחים ציין כי גישת הממשלה למתן דין וחשבון, המתמקדת באופן בלעדי בהפרות שבוצעו בידי הנמרים הטאמיליים, חסרה כל "מרכיב של מתן דין וחשבון" על התנהלותה שלה בניהול המלחמה.

חבר המומחים המליץ לממשלת סרי לנקה לפתוח "חקירות של ממש" ולמזכיר הכללי לפעול באופן מידי להקמת מנגנון בינלאומי עצמאי שיחקור את ההפרות לכאורה.

בפורטל החדשות הרשמי שלה ציינה ממשלת סרי לנקה כי היא "דוחה על הסף" את הדו"ח, וכינתה אותו "לא חוקי", "מוטה, חסר בסיס וחד-צדדי". הנשיא ראג'פקסה קרא לקיים הפגנות ב-1 במאי כדי להפגין סולידאריות עם הכוחות המזוינים. הממשלה פתחה בקמפיין דיפלומטי כדי להפעיל לחץ על האו"ם שלא לפעול על-פי המלצותיו של חבר המומחים.

לדברי אדמס, "למרבה הצער, הפסילה המידית של הדו"ח בידי ממשלת סרי לנקה בטענה שהוא מוטה ממחישה שאין סיכוי שיתקיים תהליך רציני לעשיית הצדק מבית. התקווה היחידה לקרבנות העימות היא חקירה בינלאומית שתוביל להעמדה לדין. אסור שבאן קי-מון יתמהמה בהקמת הוועדה".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country