Skip to main content

ישראל: הווטו של ארה"ב בעניין ההתנחלויות פוגם באכיפת המשפט הבינלאומי

הצעת ההחלטה חותרת להפסקת קידומן הבלתי חוקי של ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה

(ניו יורק) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי הווטו של ארה"ב על הצעת ההחלטה במועצת הביטחון של האו"ם הקוראת לישראל לשים קץ למדיניות הבלתי חוקית המקדמת התנחלויות בגדה המערבית הכבושה, כולל במזרח ירושלים, פוגם באכיפת המשפט הבינלאומי. אמנות ג'נבה, שישראל היא צד להן, אוסרות על העברת האוכלוסייה האזרחית של מדינה לשטחים שהיא כבשה.

לדברי שרה לאה ויטסון, מנהלת חטיבת המזרח התיכון בארגון Human Rights Watch, "הנשיא אובמה אומר לעולם הערבי בנאומיו שהוא מתנגד להתנחלויות, אבל הוא לא מוכן לאפשר למועצת הביטחון להורות לישראל להפסיק אותן בדרך שתחייב אותה משפטית".

אמנת ג'נבה הרביעית משנת 1949 אוסרת מפורשות על כוח כובש להעביר את אוכלוסייתו האזרחית לתוך שטח כבוש. על אף איסור זה, כמעט חצי מיליון יהודים ישראלים עברו בתמיכת ממשלת ישראל להתנחלויות שהיא הקימה בשטחים הפלשתיניים הכבושים ובירושלים המזרחית, שהיא סיפחה רשמית לשטחה לאחר כיבושה בצעד שאף ממשלה אחרת בעולם לא הכירה בו. בחוות דעת מייעצת שבית הדין הבינלאומי לצדק פרסם בשנת 2004 הוא צירף את קולו לעמדה הרווחת שלפיה אמנות ג'נבה אינן אוסרות רק על העברת אוכלוסייה בכפייה, "אלא גם על כל אמצעי שננקט בידי כוח כובש כדי לארגן או לעודד מעבר של חלק מהאוכלוסייה שלו לתוך השטח הכבוש".

מדיניות ההתנחלות הישראלית מפרה גם את האיסור שמשפט זכויות האדם הבינלאומי מטיל על אפליה. ארגון Human Rights Watch תיעד לאחרונה את שתי המערכות הנפרדות שישראל מחילה על אוכלוסיית הפלשתינאים מזה ועל אוכלוסיית הישראלים היהודים מזה, הן בשישים האחוזים מהגדה המערבית הנתונים לשליטתה והן במזרח ירושלים. המדיניות הישראלית שוללת מפלשתינאים במכוון שירותים בסיסיים, וגורמת להם מצוקה קשה בכך שהיא מונעת מהם לבנות בתי מגורים ולהניח תשתית עבור קהילותיהם ומענישה את מי שמפר איסור זה, בשעה שלהתנחלויות היהודיות היא מספקת הטבות כספיות נדיבות ומתקני תשתית. יחס מבחין זה נעדר כל הצדקה ביטחונית, והוא מוחל שלא כדין על בסיס גזע, זהות אתנית וזהות לאומית.

מקורות באו"ם אמרו לארגון Human Rights Watch כי ממשלת ארה"ב ניסתה לשכנע את הרשות הפלשתינית לוותר על ההצבעה על הצעת ההחלטה בכך שהציעה לתמוך בהצהרה של נשיא מועצת הביטחון שתגנה את ההתנחלויות ותגדירן כ"לא לגיטימיות" במקום להגדירן בבירור כ"בלתי חוקיות", כפי שנאמר בהצעת ההחלטה.

כמדינה שהיא צד לאמנות ג'נבה, ארה"ב מחויבת "לכבד את האמנה הזאת ולדאוג לכיבודה בכל הנסיבות".

לדברי ויטסון, "התנגדותה של ממשלת ארה"ב לשימוש בלשון מדויקת בהחלטת מועצת הביטחון שוחקת את המסר הבינלאומי האחיד שישראל צריכה לשנות את מדיניות ההתנחלות שלה. מה שנחוץ מצדו של ממשל אובמה הוא מסר ברור ועקבי שהתנחלויות בשטח כבוש הן בלתי חוקיות וכי יש לפרקן".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.