Skip to main content

הגנה על ילדים שאולצו לקבץ נדבות

הפסקת ההתעללות בידי מורים בבתי הספר הקוּרְאניים בסנגל

בתגובה למחקר שארגון Human Rights Watch ערך בנוגע להתעללות הנרחבת בבתי הספר הקוּרְאניים לבנים, החלו הרשויות בסנגל לאכוף, לראשונה אי פעם, חוק האוסר על כל אדם שהוא לאלץ ילד לקבץ נדבות. מאז פרסומו של דו"ח שהכנו בנושא, הורשעו עשרה מורים שכפו על ילדים לקבץ נדבות. כך שמו הרשויות קץ להזנחת הילדים הרבים שהופקדו בידיהם של מורים אלה ולהתעללות הגופנית המחרידה בהם.

בשלהי שנת 2009 תיעדו חוקרי ארגון Human Rights Watch שיטת ניצול שבמסגרתה אולצו בנים הלומדים בבתי ספר קוראניים בסנגל לקבץ נדבות ברחוב במשך כל שעות היום, שבעה ימים בשבוע, ונדרשו לעמוד במכסת הכסף והמזון שקבעו מוריהם (כל תלמיד בבית ספר קוּרְאני מכונה "טָאלִיבֶּה" וכל מורה בו מכונה "מָרָאבּוּט"). המורים נהנים לעתים מזומנות מחיים של שפע יחסי, כיוון שהם שומרים לעצמם את כל מה שהילדים מקבלים בעת קיבוץ הנדבות. כאשר התלמידים אינם עומדים במכסות שנקבעו, המורים עלולים להכותם מכות נמרצות.

מָאלִיכּ ל' בן ה-13, "טאליבה" לשעבר, הראה לארגון Human Rights Watch את הצלקות שנותרו בגופו מהמלקות שספג מידי המראבוט למעלה משנה קודם לכן. הוא תיאר את ניסיונו, האופייני לזה של תלמידים רבים אחרים שראְיַינּו: "כשלא הצלחתי לעמוד במכסה, המראבוט היה מכה אותי", אמר. "אפילו אם היו חסרים לי רק חמישה פרנאק CFA (כ-4 אגורות), הוא היה מכה אותי... מרביץ לי שוב ושוב, בדרך כלל על הגב אבל לפעמים הוא פספס ופגע בראש שלי".

ערכנו כמעט 300 ראיונות עם ילדים שהם תלמידים כיום או היו בעבר בבתי ספר קוראניים, עם משפחות ששלחו את ילדיהם לבתי ספר כאלה, עם מורים, עם חכמי דת האסלאם ועם גורמים בממשלה ובסוכנויות הומניטאריות. בחודש אפריל פרסמנו את ממצאינו במסיבת עיתונאים שערכנו בבירה דקר, בהשתתפות חכם דת מוסלמי ושותף מעמותה סנגלית מקומית הפועלת גם היא בנושא זה. מינפנו את הפרסום שהושג באמצעות מסיבת העיתונאים כדי לפנות לממשלות תורמות ולהאיץ בהן לדחוק בממשלת סנגל לנקוט צעדים ממשיים להעמדתם לדין של מורים מתעללים וכן לקבוע ולאכוף אמות מידה להפעלתם של בתי ספר אלה.

למחרת, במהלך מסיבת עיתונאים בהשתתפות נשיא סנגל, עַבְּדוּלֶיי וָאד, חזרה על ממצאינו מי שהייתה אז המושלת הכללית של קנדה, מִיקָאֶל זָ'אן, והכריזה כי הפרות אלה מהוות צורה של "עבדות מודרנית". דבריה הכו גלים בכלי תקשורת ברחבי העולם.

ממשלת ארה"ב מיהרה להתמקד בכך שההפרות שתיעדנו הן מהצורות הגרועות ביותר של העסקת ילדים, ובכך שרבים מהתלמידים בבתי הספר הקוראניים מובלים לסנגל לאחר שנסחרו בגינאה ביסאו, וגם מדינה זו נסקרה בהבלטה בדו"ח שלנו. ארה"ב, שביקרה את סנגל במשך שנים על מדיניותה בכל הנוגע לסחר בבני אדם, הייתה בת ברית מרכזית במאמצינו להשפיע על ממשלת סנגל. חמושים בניתוח המופיע בדו"ח שלנו, הזהירו גורמים אמריקניים רשמיים כי ארה"ב תפסיק את כל הסיוע הישיר לממשלת סנגל אם זו לא תאכוף את חוקיה שלה נגד קיבוץ נדבות בכפייה ואם לא תנקוט צעדים כדי לשים קץ לסחר בתלמידי בתי ספר קוּרְאניים.

בעקבות זאת החלו רשויות סנגל לאכוף חוק שהופיע בספר החוקים הסנגלי מאז שנת 2005 מבלי שנאכף עד אז ולו פעם אחת. החוק אוסר על כל אדם שהוא לאלץ ילד לקבץ נדבות. כיוון שהמורים בבתי הספר הקוראניים נהנים מהשפעה חברתית ופוליטית עצומה בקהילותיהם המקומיות, ממשלת סנגל טמנה עד כה את ראשה בחול אל מול מצוקתם של כ-50 אלף התלמידים, שרובם הגדול מתחת לגיל 12, ואשר חלקם בני ארבע שנים בלבד.

כעת, כאשר החוק נאכף בקפדנות, יש תקווה כי מאליכ ל' ואחרים כמותו לא יאולצו עוד לקבץ נדבות. אנו ממשיכים לדחוק בממשלת סנגל לפעול להעמדתם לדין של מורים מתעללים, ובמקביל מאיצים בה לפרסם אמות מידה שיקבעו מי רשאי לפתוח ולנהל בתי ספר קוראניים, שאינם נתונים כיום לשום פיקוח. בנוסף לכך, אנו עומדים בראש קואליציה של ארגונים לא ממשלתיים, סנגליים ובינלאומיים, הפועלת בנושא זה כדי להבטיח כי אכיפת החוק על-ידי הרשויות לא תפגע גם היא בתלמידים באמצעות שלילת זכותם לחינוך.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country