Skip to main content

ישראל/רצועת עזה: ההקלות במצור על הייבוא לעזה הן צעד חיובי ראשון

המדיניות החדשה אינה מקלה על הייצוא או משפרת את חופש התנועה

(ירושלים) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי החלטת הקבינט הישראלי על הקלות במצור על עזה היא צעד לקראת הפסקתה של מדיניות העולה לכדי ענישה קולקטיבית בלתי חוקית של האזרחים בעזה, אך ההחלטה מותירה על כנן את ההגבלות החמורות שישראל מטילה על הייצוא ועל חופש התנועה.

ב-20 ביוני 2010 הכריזה ישראל כי במקום להתיר הכנסת מספר קטן בלבד של פריטים לרצועת עזה, היא תאפשר לייבא כל פריט אזרחי שהוא להוציא "נשק, אמצעים תומכי לחימה ופריטים בעייתיים דו-שימושיים". לדברי ארגון Human Rights Watch, צעד זה יכול להביא לגידול ניכר בכמות ובמגוון המוצרים הנכנסים לרצועה. לדברי הארגון, אף על פי שהשינוי המוצהר במדיניות הוא צעד בכיוון הנכון, ההגבלות המוחלטות כמעט שישראל מטילה על ייצוא ועל חופש התנועה של תושבי עזה יוותרו בעינן.

אף שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי ההחלטה תאפשר "להרחיב את הפעילות הכלכלית", החלטת הקבינט לא משנה דבר במדיניות הישראלית של הגבלת הייצוא מהרצועה, אשר גרמה נזק קשה לכלכלת עזה והביאה לשיעורי אבטלה גבוהים, לעוני ולהיעדר ביטחון תזונתי. במהלך שלוש השנים האחרונות התירה ישראל רק ייצוא של תותים ופרחים בהיקף של לא יותר מכמה מטעני משאיות.

דיני הכיבוש הצבאי במשפט ההומניטארי הבינלאומי מטילים על ישראל חובה להבטיח את ביטחונה ורווחתה של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה.

אף שבהחלטת הקבינט הובטח  "לייעל את מדיניות" יציאת התושבים מרצועת עזה "מסיבות הומניטאריות ורפואיות", לא שונו הגבלות אחרות שישראל מטילה על חופש התנועה של התושבים המונעות מהם ללמוד ולעבוד בחו"ל ואשר מביאות לפירוד משפחות. משפט זכויות האדם הבינלאומי מתיר להטיל הגבלות על חופש התנועה מטעמי ביטחון, אך הגבלות אלה חייבות להישען על בסיס משפטי ברור, לחול רק על מה שחיוני להגבילו ולהיות מידתיות ביחס לסכנה.

ארגון Human Rights Watch קרא לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל לעמוד בחובותיה הבינלאומיות כדי שתסיר הגבלות לא חוקיות על העברת סחורות לתוך הרצועה ומגבלות שאינן נחוצות הנוגעות לייצוא ולתנועה חופשית של בני אדם.

לדברי ארגון Human Rights Watch, ההקלה הרשמית של הסגר שמצרים מטילה על רצועת עזה במעבר רפיח, שבגבולה הדרומי של הרצועה, הייתה גם היא צעד בכיוון הנכון. ארגון Human Rights Watch הוסיף, עם זאת, כי על מצרים להבטיח שכוחותיה בגבול אינם מעכבים את תושבי עזה או מונעים את כניסתם לרצועה בשרירותיות, ולפתוח את הגבול לייבוא וייצוא של סחורות.

ארגון Human Rights Watch שב וקרא לחמאס לאפשר לחייל הישראלי גלעד שליט המוחזק ברצועה לעמוד בקשר עם בני משפחתו ולהתיר לצלב האדום הבינלאומי לבקרו. כמו כן, חזר הארגון על קריאתו לחמאס לדבוק במדיניות השעייתו בפועל של ירי הרקטות לשטח ישראל ולהמשיך לאכוף אותה על הזרוע הצבאית שלו ועל פלגים גדולים אחרים ברצועת עזה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.