החקירה שמנהל צה"ל בעניין הריגתם של לפחות 28 אזרחים בכפר קנא ב-30 ביולי לוקה בחסר ומוטעה מבחינה משפטית, וכן עומדת בסתירה לעדויות שמסרו עדי ראייה – כך מסר היום ארגון Human Rights Watch. הממצאים מבליטים את הצורך בחקירה בינלאומית בלתי-תלויה של האירועים.