ما این نامه را به منظور بیان نگرانی های خود و درخواست برای اخذ اطلاعات بیشتر درخصوص آزمایشات بالینی و برنامه های مراقبتی که دربرگیرنده داروی جدیدکشف شده IMODبرای درمان بیماری ایدز است، می نویسیم.

ما این موضوع را درماه فوریه سال جاری ، زمانی که اعلام کرده بودند دانشمندان ایرانی IMOD را برروی بیش از دویست بیمار دریک دوره زمانی دوساله امتحان کرده اند، خاطر نشان کرده بودیم. اگر چه این آزمایشات هیچ گاه ثبت نشد ونتایج آن به صورت مستقل هیچگاه مورد تایید قرارنگرفت. گزارش های مربوط به آزمایشات نشان می دهد که به مشارکت کنندگان، IMOD یا داروی مشابهی را برخلاف خطر احتمالی مهمی که برای زندگی افرادی که با این بیماری زندگی می کنند، تجویز شده است. به علاوه، مانگران آن هستیم که برخی ازبیماران بدون اطلاع قبلی و رضایت در این مطالعه شرکت کرده باشند. .

دلیل نوشتن نامه امروز ما ، سخنان شما مبنی براینکه بیش از 1500 بیمار مبتلا به "اچ ای وی" –ظاهرا همه بیمارانی که درایران درمرحله پیشرفته هستند- امسال با IMOD معالجه خواهند شد، است که در روز 25 نوامبر توسط خبرگزاری های ایرانی به نقل از شما گزارش شده است این موضوع سوالات بسیاری را بر می انگیزد.

اول ازهمه اینکه با انکه هنوز ارزیابی مستقلی، سودمندی وتاثیرگذاری IMOD را گزارش نکرده است، آیا چنین اعلامی به معنای این است که وزارتخانه مطبوع برنامه ای که بار دیگر آزمایش بالینی مشابهی را به انجام برساند در دست دارد؟ آیا این آزمایشات ثبت خواهد شد(مثلا از سوی سازمان های بهداشت جهانی و مجمع ثبت آزمایشات کلینکی) و آیا ناظران مستقل حق دسترسی به بیمارانی که دراین آزمایشات شرکت می کنند را خواهند داشت؟ اینکه این یک آزمایش بالینی محسوب بشودیا نه، آیا افرادی که با ویروس ایدز زندگی می کنند به دیگر گزینه های غیر از IMOD هم دسترسی خواهند داشت یا اینکه این دارو تنها داروی دردسترس آنها خواهد بود؟

سیدموید علویان، به عنوان معاون وزیربهداشت، درمصاحبه های مطبوعاتی خود گفته است که نرخ آلودگی ایران به ویروس ایدزتا پایان سال 2008 می تواند به 100 هزار نفر برسد مگر آنکه مقررات جدیدی علیه شیوع آن اعمال شود. درحالی که ما از تلاش های درحال انجام وزراتخانه برای جلوگیری و مداوای بیماری ایدز قدردانی می کنیم، اعتقاد داریم که تصمیم های اخیر مبنی برترویج و استفاده از داروی IMOD می تواندبه صورت بالقوه جان بیماران وتلاش های انجام شده برای محدود کردن گسترش بیماری ایدز-اچ ای وی وتهیه مراقبت های لازم برای جمع های آلوده را به خطر می اندازد.

وزارت بهداشت وآموزش پزشکی باید دسترسی مستقل برای اثبات تاثیربخشی داروهای ویروسی را تضمین کند وآن را برای هرکسی که درایران با بیماری ایدز زندگی می کند قابل دسترس نماید. همچنین این آزمایشات ثبت و نسخه ایی از این مطالعات دراختیار افکار عمومی قرارگیرد وهمچنین ازاینکه درزمینه آزمایشات بالینی رضایت آزمابش شوندگان ازپیش گرفته شده اطمینان حاصل و نیزدسترسی به مراقبت های عمومی مورد توجه قرارداده شود.

با احترام،

/s/
جوسف ایمون
مدیر
بخش بیماران مبتلا به اچ ای وی – ایدز
سازمان دیده بان حقوق بشر

/s/
سارا لیا ویتسون
مدیر
بخش خاور میانه و شمال آفریقا
سازمان دیده بان حقوق بشر