İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yayınladığı raporunda Türkiye'de yaşayan 400,000'den fazla Suriyeli mülteci çocuğun okula gitmediğini bildirdi. Her ne kadar Türkiye hükümeti Suriyeli mülteci krizine cömert bir biçimde karşılık verse de Türkiye, okul çağındaki Suriyeli çocukların uluslararası hukuk bakımından sahip oldukları eğitime erişim hakkını garanti altına almakta zorlanıyor.

“'Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyorum': Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller[1] ” başlıklı 59 sayfalık raporda 2011 yılında başlayan Suriye'deki çatışmalardan bu yana 2 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de, Suriyeli mülteci çocukların örgün eğitim almalarını engelleyen temel engeller belgeleniyor. Hükümet Eylül 2014'te Suriyeli çocukların devlet okullarına gitmesine olanak veren önemli bir politikayı kabul etti ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü, dil engeli, toplumsal uyum sorunları, ekonomik zorluklar ve bu politikayla ilgili bilgisizlik gibi temel engellerin bir yıl sonra hala devam ettiğini olduğunu ortaya koydu.