Skip to main content

Magyarország: A figyelmeztetés reformokat sürget

Az Európai Parlament kritizálja Budapest emberi jogi hozzáállását és konkrét lépések megtételét sürgeti

(Budapest) - A magyar kormány figyelembe kell vegye az Európai Parlament 2013. július 3-ikai világosan megfogalmazott üzenetét melyben a szervezet emberi jogokkal kapcsolatos reformokat sürget, és arra vonatkozóan lépéseket kell tegyen, nyilatkozta ma a Human Rights Watch.

A Strasbourg-ban ülésező Európai Parlament egy Magyarországról szóló, kifejezetten előrelátható határozatot fogadott el, melyben az ország emberi jogokkal kapcsolatos teljesítményére vonatkozóan komoly aggodalmainak adott hangot és a szükséges lépések megtételére sürgetett.

„Az Európai Parlament világosan megfogalmazta, hogy mennyire aggasztó és elfogadhatatlan Magyarország emberi jogokhoz és a jogbiztonság kérdéséhez való viszonyulása,” mondta Lydia Gall, a Human Rights Watch Kelet-Európa és Balkán kutatója. „Egyrészt a magyar kormányon a sor, hogy az Európai Parlament által sürgetett lépéseket megtegye, másrészt az Európai Unió más intézményein, jelesül a Bizottságon és a Tanácson, hogy támogatásáról biztosítsa a parlamentet.”

A határozat, melyet a parlament jelentős többséggel, 370 szavazattal 249 ellenében és 82 tartózkodással fogadott el, megállapította, hogy a magyar hatóságok általi alkotmányos és egyéb jogszabályi módosítások „összeegyeztethetetlenek” az  EU értékeivel és normáival. A határozat összegzésként megfogalmazza, hogy abban az esetben, ha Magyarország „megfelelő időben és megfelelő módon” nem orvosolja a jelzett problémákat, az „az EU Szerződés 2. paragrafusában előírt értékek komoly sérültének veszélyét jelentheti”.

Egy ilyen megállapítás az EU Szerződés 7. paragrafusa szerinti eljárást eredményezheti és Magyarország EU tagsági szavazati jogának felfüggesztését vonhatja maga után. A Human Rights Watch más szervezetekkel együtt már több alkalommal kérte a 7. paragrafus alkalmazását annak érdekében, hogy Magyarországot a megfelelő lépések megtételére kényszerítse. Az Európai Parlament határozata felkéri a parlament elnökét és a politikai csoportok vezetőit, hogy mérlegeljék az ehhez az eszközhöz való fordulás lehetőségét a magyar kormány folytatódó ellenállása esetére.  

„Magyarországnak az ember jogok terén való egyre mélyebbre csúszása mélyen aggasztó, és határozott választ sürget," mondta Gall. „Ilyen választ adott az Európai Parlament azzal, hogy egyértelművé tette, nem tolerálja Budapest azon erőfeszítéseit, melyek a jogszabályi környezettel kapcsolatos aggodalmakat és reformjavaslatokat azzal utasítják el, hogy azokat hibásnak vagy politikailag motiváltnak bélyegzik.”

A határozat a parlament aggályait orvosló intézkedések megtételére kéri a magyar hatóságokat, beleértve az alkotmányból mindazon paragrafusok törlését, melyeket korábban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított, a csak kétharmados többséggel hatályon kívül helyezhető törvények használatának csökkentését, és az Európa Tanács Velencei Bizottsága által megfogalmazott ajánlások követését annak érdekében, hogy Magyarország jogrendszere az Európa Tanács normáinak megfeleljen. A határozat azt is kimondta, hogy Magyarországnak biztosítania kell az alkotmányozási folyamatban a politikai pártok lehető legszélesebb körű részvételét, az igazságszolgáltatás függetlenségét, valamint a közszolgálati média, és a vonatkozó szabályozó testületek vezetői kinevezésének jogszabályban rögzített objektív eljárási rendjét.

A határozat továbbá felszólítja a magyar hatóságokat, hogy "végre vállaljanak felelősséget a hajléktalanság kérdésében”, fogadjanak el egy a tágabb definíciót a "család" fogalmára, valamint hogy többet tegyenek a roma kisebbség integrálása érdekében.

A határozat megszavazása előtt a Human Rights Watch és az Amnesty International közös levélben fordult az Európai Parlament tagjaihoz azzal a kéréssel, hogy támogassák a határozatot, mint egy "fontos hozzájárulást az európai intézményeknek a magyarországi fejleményekkel kapcsolatos folyamatban lévő tárgyalásaihoz.” A levél sürgette a Parlamentet, hogy "adja hangját mindazok küzdelméhez, akik felszólalnak az ember jogok és a jogállamiság védelmében Magyarországon”, és hogy "minden rendelkezésre álló eszközzel segítse a magyar kormány intézkedéseit annak érdekében, hogy törvényeit az európai és nemzetközi normákkal összhangba hozza.”

"Az Európai Parlament álláspontja valójában azt szándékozott kifejezni és biztosítani, hogy a tények és elvek elsőbbséget élveznek a politikai mesterkedés felett," mondta Gall. "A következő lépés Magyarország partnereire, különösen az EU Tanácsában társtagjaira hárul, hogy világossá tegyék, hogy ha Magyarország nem teljesítési a parlament által sürgetett reformokat, kénytelen lesz  szembenézni a következményekkel."

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.