Skip to main content

בעת שהרשויות הישראליות זוכות לגל של גינויים ברחבי העולם בשל הכרזתן על שישה ארגונים פלסטיניים לא ממשלתיים מוערכים כארגוני טרור, ותחקיר עצמאי מצביע על מעורבותן בהתקנת תוכנות ריגול מתוחכמות בטלפונים של פעילים פלסטינים, בית המשפט העליון תורם בלאט את חלקו לצמצום מרחב הפעולה של החברה האזרחית הפלסטינית.

בפסק דין שניתן ב-27 באוקטובר, שלל בית המשפט העליון את הפטור ממס מעמותה הרשומה בישראל ומפעילה בית ספר בגדה המערבית, משום שבבית הספר מתחנכים ילדים פלסטינים, ולא ישראלים. ההחלטה התקדימית מטילה נטל כספי על ארגוני חברה אזרחית המספקים שירותים לפלסטינים, לרבות ארגונים שקיבלו על עצמם למלא צרכים בתחומי אחריות שממשלת ישראל, הכוח הכובש בגדה המערבית וברצועת עזה, מזניחה.

השלכות הפסיקה הן שעמותות ישראליות רשומות הפועלות בגדה המערבית, יקבלו הקלות מס רק כאשר יספקו שירותים ליהודים-ישראלים המתגוררים בהתנחלויות בלתי-חוקיות, אך לא לפלסטינים החיים תחת כיבוש צבאי באותו שטח.

מפסק הדין בע"א 2079/20 עולות עובדות אלה: בשלושת העשורים האחרונים הפעילה עמותת "ועידת המדעים וההשכלה האסלמית" בתי ספר בגדה המערבית הנתונה לכיבוש ישראלי, כולל במזרח ירושלים. העמותה מגישה דיווחים שוטפים לרשם העמותות הישראלי. בשנת 2004, כאשר הרשויות הישראליות הקימו את גדר ההפרדה שמנתקת את מזרח ירושלים משאר חלקי הגדה המערבית, הארגון סגר את בתי הספר שלו בירושלים והמשיך להפעיל רק בית ספר אחד בביר נבאלא, עיירה פלסטינית בגדה המערבית שנכלאה במובלעת מוקפת חומות וגדרות.

מכשול ההפרדה מנתק את ביר נבאלא ממזרח ירושלים, ולכן כאשר תושביה רוצים להגיע לשאר חלקי הגדה המערבית הם נאלצים לעבור דרך שערים במכשול ההפרדה ודרך מנהרות שנחפרו מתחתיו. כבישים מרכזיים בביר נבאלא, ששימשו בעבר כעורקי מסחר, הפכו לדרכים ללא מוצא המסתיימות בחומת בטון המתנשאת לגובה של שמונה מטרים. לאחר שהפסיקה את פעילותה בירושלים, השכירה העמותה את נכסיה לארגון חינוכי אחר תמורת סכום שנתי שלפי החוזה עומדים על שני מיליון שקלים.

סעיף 9(ב) לפקודת מס הכנסה בישראל פוטר עמותות מתשלום מס הכנסה כאשר הן פועלות למען "מטרה ציבורית" כמו חינוך. הפקודה אינה מגדירה אזור גיאוגרפי לביצוע הפעילות, וארגונים המשרתים תושבים יהודים בהתנחלויות ישראליות בלתי-חוקיות בגדה המערבית מקבלים מישראל הטבות מס הכנסה והטבות מס אחרות.

שופטי בית המשפט העליון, יצחק עמית, דוד מינץ ואלכס שטיין, פסקו פה אחד כי על העמותה לשלם מס על הכנסותיה מהשכרת הנכסים, משום שהפעלת בית ספר עבור ילדים פלסטינים בגדה המערבית אינה "מטרה ציבורית" שעל ממשלת ישראל לסבסד בעקיפין באמצעות פטור ממס. אף שדיני הכיבוש הבינלאומיים ומשפט זכויות האדם הבינלאומי מחייבים את ישראל לדאוג לחינוך איכותי עבור ילדים פלסטינים בגדה המערבית, ואף שלרשות הפלסטינית אין סמכות שיפוט בשטח C, שבית הספר נמצא בו, הכריע בית המשפט כי לשירותי החינוך בביר נבאלא אין "זיקה" לישראל לעניין דיני המיסוי.

למרבה התדהמה, ההחלטה נשענת גם על הקביעה כי ממשלת ישראל אינה יכולה לפקח ביעילות על פעילותם של ארגונים לא ממשלתיים ב"אזורים שאינם בשליטתה", אף שהרשויות הישראליות הותירו בידיהן את סמכויות השלטון המלאות בשכונת ביר נבאלא שבית הספר שוכן בה, ובכלל זה שליטה הדוקה בכניסה לאזור וביציאה ממנו, בשיטור, ברישוי ובבנייה.

בית המשפט דחה את טענת העמותה שבית הספר האמור בביר נבאלא משרת גם פלסטינים ממזרח ירושלים המחזיקים בתושבות ישראלית ונחשבים לפיכך ל"ישראלים", וקבע כי העמותה לא הצליחה להוכיח טענה זו ואף הצהירה הצהרה הסותרת אותה.

מקצת הפלסטינים המחזיקים בתושבות ישראלית – ובייחוד כאלה שבן או בת זוגם מחזיקים בתעודות זהות פלסטיניות ולכן אינם מורשים להיכנס לירושלים ללא היתרים המונפקים לעיתים נדירות – אכן גרים בביר נבאלא ושולחים את ילדיהם לבית הספר בשכונה. אבל אף פלסטיני ירושלמי לא יספק לרשויות הישראליות ראיות לרישום ילדיו לבית הספר בביר נבאלא, משום שהמעשה עלול לסכן את התושבות שלו. ישראל מתנה מעמד התושבות, בין היתר, בזיקה לירושלים – כחלק ממדיניותה החותרת להבטחת עליונות דמוגרפית יהודית בעיר.

קביעת בית המשפט – שהיא בגדר תקדים מחייב – מטילה נטל כלכלי על עמותות רשומות בישראל המשרתות פלסטינים החיים תחת כיבוש ישראלי. זוהי חריגה מהנוהג הקודם שאפשר ככלל לעמותות הרשומות בישראל לקבל פטור ממס הכנסה, בין שהן משרתות ישראלים ובין פלסטינים. החלטה זו מצטרפת לשרשרת חותמות הגומי שבית המשפט העליון מטביע על דפוסי הפעולה המפלים של ישראל, התורמים לביצוע הפשעים נגד האנושות של אפרטהייד ורדיפה, במסגרת מדיניות כוללת שנועדה לשמר את שליטתם של יהודים-ישראלים על פלסטינים, גם בתחום החינוך.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.