Skip to main content

הרשויות בעזה הטילו הגבלות על נסיעתן של נשים לא נשואות

אסור להעניק לאפוטרופסים את הסמכות למנוע מנשים לנסוע

נשים נושאות שלטים במהלך הפגנה נגד החלטת מועצת השריעה העליונה בעזה, האוסרת על נשים לנסוע מהרצועה או אליה ללא אישור ה"אפוטרופוס" שלהן, בעיר עזה, ב-16 בפברואר 2021. ©2021 AP צילום / עאדל חנא

בצעד המהווה נסיגה חמורה לאחור, מועצת השריעה העליונה ברצועה, גוף המנוהל על-ידי רשויות חמאס, פרסמה ב-14 בפברואר חוזר המאפשר לאפוטרופוסים-גברים להגביל את נסיעתן של נשים לא נשואות.

הרשויות הישראליות כבר מגבילות את תנועתם של שני מיליון הפלסטינים ברצועת עזה, ומצרים סוגרת לעיתים קרובות את גבולה בפני נוסעים מהרצועה. החוזר, שאותו פרסמה המועצה לאחר שמצרים פתחה את גבולה ב-9 בפברואר, באופן חריג - ללא הגבלת זמן, עלול למנוע מנשים שהיו יכולות כעת לצאת מהרצועה, לעשות כן.

ב-16 בפברואר תיקנו הרשויות ברצועה את החוזר, בעקבות ביקורת שנמתחה עליו. כעת הוא מאפשר לאפוטרופוס (בן משפחה קרוב כמו אב, אח או סב) לפנות לבית משפט בבקשה למנוע מאישה לא נשואה לנסוע, אם הוא מעריך כי נסיעתה תסב "נזק מוחלט". כמו כן, ניתן למנוע מאישה לנסוע גם במקרה שהאפוטרופוס שלה הגיש נגדה תביעה, התלויה ועומדת, ואשר מחייבת הנפקת איסור נסיעה. כלומר, די בעצם העובדה שהאפוטרופוס של אישה הגיש לבית המשפט בקשה להנפקת איסור נסיעה, כדי למנוע את נסיעתה.

החוזר אף מאפשר להורים ולסב מצד האב להגיש לבית המשפט בקשה להנפקת איסור נסיעה ביחס לילדיהם ולנכדיהם הבוגרים, אם יש ביכולתם להראות כי נסיעתם עלולה להסב "נזק מוחלט". אך גם להגבלות כאלה, המנוסחות בלשון ניטרלית מבחינה מגדרית, עלולה להיות השפעה מפלה. בשל נורמות חברתיות, סביר יותר כי משפחות יגישו בקשות לאיסורי נסיעה כדי להגביל תנועה של נשים, ולא גברים. בנוסף, שופט עשוי להעניק למונח "נזק מוחלט" פרשנות מרחיבה, שתשקף גישות מפלות כלפי נשים.

סוכנות הידיעות "אסושייטד פרס" דיווחה כי חסן אל-ג'וג'ו, ראש מועצת השריעה העליונה, ניסה להצדיק את הצעד בהסתמך על "מקרים קודמים שבהם נערות נסעו ללא ידיעת הוריהן ...".

ארגוני זכויות אדם פלסטיניים הזהירו את המועצה מפני פרסום חוזרים החורגים מיישום נורמטיבי של החוק ומהווים מעשה חקיקה. הארגונים אף מתחו ביקורת על החוזר, המטיל הגבלות נסיעה חדשות והגדירו אותו כהפרה של חוק היסוד הפלסטיני, המבטיח את זכותם של אזרחים לנוע ולנסוע. משפט זכויות האדם הבינלאומי מגן על זכותם של יחידים לעזוב את מדינתם ללא אפליה. כל הגבלה על נסיעה חייבת להיות פרטנית ומידתית, ומוטלת מסיבה לגיטימית בלבד.

העובדה שהן המדיניות הישראלית והן המדיניות המצרית כולאות את הפלסטינים ברצועת עזה מזה שנים רבות,  גרועה דיה כשלעצמה. אך כעת, מועצת השריעה העליונה ברצועה כופה כללים שיגבילו עוד יותר את תנועתן של מעט הנשים היכולות לצאת משטחה. על מועצת השריעה העליונה לתמוך באוטונומיה של נשים ובשוויונן, ולא להסיג אותן לאחור. עליה לבטל את החוזר שפרסמה ולוודא כי גברים ונשים יוכלו לנסוע ללא הגבלות מפלות.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.