Skip to main content

ישראל: בג"ץ דחה את הדרישה לאסור על השימוש בזרחן לבן

הפסיקה מקבלת את המגבלות שהצבא התחייב להן וקוראת להשתמש בתחמושת חלופית ולבחון את המדיניות

(ירושלים) – ב-9 ביולי 2013 דחה בג"ץ עתירה שדרשה לאסור על הצבא הישראלי להשתמש בתחמושת זרחן לבן באזורים מיושבים.

בדיון קודם הודיע פרקליט המדינה לבית המשפט כי הצבא יתחייב לא להשתמש בזרחן לבן באזורים מיושבים "לעת הזו" למעט בהינתן "חריגים מצומצמים" שמטעמי ביטחון שלא פורטו לא יפורסמו ברבים. פרקליט המדינה הציג את המקרים החריגים בדיון נפרד שנערך במעמד צד אחד. בפסיקתה קיבלה השופטת עדנה ארבל את התחייבות המדינה, וקבעה שהעתירה מתייתרת. לדברי השופטת ארבל, "שוכנענו" שהחריגים הסודיים "מצומצמים ביותר" וכי "ספק אם הסוגיה תתעורר עוד באופן מעשי".

בפסיקה, המסתכמת בשבע פסקאות, נדרש הצבא להודיע לעותרים, הכוללים 117 אזרחים ישראלים וארגונים לזכויות האדם, על כל שינוי במדיניות. בית המשפט אף הורה לצבא לבצע "בדיקה מקיפה ומעמיקה" בנוגע למדיניותו בכל הנוגע לשימוש בזרחן לבן, אך לא קבע מסגרת זמן לבדיקה ולא דרש לפרסם תוצאות כלשהן.

לדברי ג'ו סטורק, המנהל בפועל של חטיבת המזרח התיכון בארגון Human Rights Watch, "התחייבות הצבא להגביל את השימוש בזרחן לבן היא צעד בכיוון הנכון, אבל אסור שהיא תוגבל בחריגים סודיים. בית המשפט העליון של ישראל החמיץ הזדמנות להבהיר באמצעות פסיקה משפטית, ולא רק ברמת המדיניות, שאסור לצבא לפוצץ תחמושת זרחן לבן מעל אזורים מיושבים".

ארגון Human Rights Watchאמר כי בית המשפט דחה את עמדת המדינה שלפיה אינו מוסמך לבחון את אמצעי הלחימה שהצבא בוחר, ועובדה זו עשויה להיות יסוד מכריע בתיקים של פשעי מלחמה, אף כי בית המשפט הגביל את בחינתו ל"מקרים חריגים מיוחדים". בפסיקה נקרא הצבא לבחון את "החלופות האפשריות" לשימוש בזרחן לבן.

ארגון Human Rights Watchתיעד שימוש לא חוקי בתחמושת "רסק אוויר" של זרחן לבן במהלך הלחימה בעזה בסוף שנת 2008 ובתחילת שנת 2009. בחקירות הצבאיות שהתקיימו לאחר מכן לא נמצא איש אחראי להפרת המשפט ההומניטארי הבינלאומי בכל הנוגע לשימוש בזרחן לבן.

זרחן לבן יוצר עשן לבן וסמיך והוא מתלקח במגע עם חמצן. הוא לא נחשב לנשק כימי אלא לנשק תבערה, ולכן אינו אסור על-פי האמנות. אולם, ארגון Human Rights Watchאמר כי השימוש בתחמושת זרחן לבן מעל אזורים מיושבים, שבמסגרתו מופץ חומר בערה רעיל על-פי שטח גדול, מפר את האיסור על התקפות שלא יכולות להבחין בין אזרחים לבין לוחמים.

תחמושת זרחן לבן נועדה ככלל לשמש למיסוך עשן ולהארת מטרות, אך השפעותיהמזיקות, תהיה מטרת השימוש בה אשר תהיה. ארגון  Human Rights Watchפועללחיזוק פרוטוקול 3 של האמנה בדבר כלי נשק קונבנציונאליים משנת 1980. לשםכך הוא מאיץ במדינות שהן צד לו לאסור על השימוש בכל נשק תבערה שהואבאזורים אזרחיים. במקביל, הארגון פועל למען הטלת איסור מוחלט בנושא.ישראל הצטרפה לאמנה בדבר כלי נשק קונבנציונאליים אך לא אשררה את הפרוטוקול בדבר נשק תבערה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Topic