Skip to main content

בני אדם אינם קלפי מיקוח

על חמאס לשים לאלתר קץ ליחס הלא האנושי והלא חוקי לגלעד שליט

עם מלאת 5 שנים להחזקתו של גלעד שליט בידי חמאס, ארגונים ישראליים, פלסטיניים ובינלאומיים לזכויות האדם קובעים: 

על חמאס לשים לאלתר קץ ליחס הלא האנושי והלא חוקי לגלעד שליט.

חמש שנים מלאו להחזקתו של גלעד שליט בידי חמאס. מחזיקיו מסרבים לאפשר לו קשר עם בני משפחתו ולא סיפקו מידע על מצבו ועל תנאי כליאתו. הארגונים מדגישים כי התנהלות זו היא לא אנושית ומהווה הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי.

על רשויות חמאס ברצועת עזה לשים קץ באופן מיידי ליחס האכזרי והלא אנושי כלפי גלעד שליט. עד שישוחרר, עליהן לאפשר לו קשר עם משפחתו ועם הצלב האדום הבינלאומי.

האגודה לזכויות האזרח בישראל
אמנסטי אינטרנשיונל וסניף ישראל 
בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
גישה  - המרכז לשמירה על הזכות לנוע
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
הפדרציה הבינלאומית לזכויות האדם - FIDH
המרכז הפלסטיני לזכויות האדם, עזה - PCHR
Human Rights Watch
רופאים לזכויות אדם - ישראל
שומרי משפט - רבנים למען זכויות אדם

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.