Skip to main content

ההתקפות על הקרן החדשה לישראל ועל ארגונים המותחים ביקורת על הממשלה מאיימות על החברה האזרחית

(ניו יורק) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי ההתקפות ההולכות ומחריפות של גורמי ממשלה רשמיים על ארגונים לא ממשלתיים הן איום של ממש על החברה האזרחית בישראל.

ההתקפות האחרונות מתמקדות בקרן החדשה לישראל, התומכת בקשת רחבה של ארגונים למען זכויות האזרח ולמען רווחה חברתית, ובהם כמה ארגונים שסיפקו מידע לוועדת האו"ם לבדיקת העובדות בראשות השופט ריצ'רד גולדסטון שחקרה הפרות שבוצעו בידי שני הצדדים במהלך העימות שהתחולל בשנה שעברה ברצועת עזה.

לדברי שרה לאה ויטסון, מנהלת חטיבת המזרח התיכון בארגון Human Rights Watch, "מה שאנחנו רואים בישראל הוא חוסר סובלנות גדול יותר מצד גורמים רשמיים לגופים המתנגדים למדיניותם. לאורך השנים, ישראל שאבה את כוחה בין היתר מהחברה האזרחית התוססת הפועלת בקרבה ומהדיון הציבורי הפורה המתנהל בה, ולכן התפתחות זו מדאיגה במיוחד".

בעקבות פרסומו של דו"ח שהאשים את הקרן החדשה לישראל בתמיכה בארגונים שמסרו לשופט גולדסטון מידע בנוגע להפרות שבוצעו במהלך העימות ברצועת עזה, הציע ח"כ עתניאל שנלר להקים ועדה פרלמנטארית שתתתמקד בבחינת התנהלות של הקרן ושל הגורמים שהיא מממנת בכל הנוגע ל"העברת מידע שקרי, מופרז ולא אמין לשופט גולדסטון" שפגע "באינטרס הלאומי של מדינת ישראל". הדיון בהקמת הוועדה וההצבעה על-כך נקבעו ל-10 בפברואר 2010. נוכח האשמות דומות שלפיהן ארגונים מקומיים סיפקו מידע לוועדת גולדסטון כבר הוקמה בכנסת ועדת משנה כדי לבדוק מימון זר של ארגונים ישראליים.

לשכת העיתונות הממשלתית בחרה כמה פעמים לתרגם ולהפיץ מאמרים שבהם הוטחו האשמות בקרן החדשה לישראל ובארגונים לא ממשלתיים אחרים.

על-פי דיווח בעיתון "The Forward", שר ההסברה והתפוצות, יולי אדלשטיין, אמר ב-2 בפברואר כי תמיכתה של הקרן החדשה לישראל בארגונים המותחים ביקורת על הממשלה "הגיעה לרמה אבסורדית" וכי "ראוי לבחון את העניין".

בשנת 2009 פנתה ממשלת ישראל לממשלות באירופה וביקשה שיפסיקו את תמיכתן בארגונים כמו "שוברים שתיקה", שפרסם עדויות של חיילים ישראלים שהצביעו על הפרות שייתכן שבוצעו במהלך העימות ברצועת עזה.

לדברי ויטסון, "אין לראות בעידוד שמעניקה הממשלה להתקפות על הקרן החדשה לישראל ועל שוברים שתיקה מקרה חריג או מבודד. הולך ומתגבש דפוס פעולה ברור של גורמים רשמיים העושים מאמצים להחריש קולות שמותחים ביקורת על מדיניות הממשלה".

התפתחויות אחרות משקפות גם הן את העוינות הגדלה והולכת של גורמים רשמיים לארגונים לא ממשלתיים המותחים ביקורת על מדיניות הממשלה: ב-15 בינואר נעצרו בירושלים 16 פעילים שהפגינו נגד השתלטות מתנחלים על בתי ערבים במזרח ירושלים. בשנה שעברה נעצרו והוטרדו מאות ערבים ישראלים שהפגינו נגד המבצע ברצועת עזה. כמו כן, נחסמה גישתם של ארגוני זכויות האדם לרצועה. בשנת 2009 הונהגה מדיניות חדשה שבמסגרתה נשללים ההיתרים מאזרחים זרים העובדים עבור ארגונים הומניטאריים רבים בשטחים הפלשתיניים הכבושים. בנוסף לכל אלה, הצהירו גורמים ישראליים בכירים הצהרות רבות שהגדירו ארגונים לא ממשלתיים המותחים ביקורת על מדיניות הממשלה כאיום על הביטחון הלאומי.

ב-31 בינואר שיגרו 16 ארגונים ישראליים לזכויות האדם מכתב גלוי לראש הממשלה ולנשיא המדינה ובו ביקשו להיוועד עמם כדי לדון בהחרפת ההתקפות על ארגונים לזכויות האדם ועל ארגונים לשינוי חברתי.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.