Skip to main content

על מזכ"ל האו"ם לבצע הערכה של החקירות בנוגע לעימות ברצועת עזה

בחינה אובייקטיבית של החקירות של ישראל ושל חמאס תקדם את עשיית הצדק

(24 בנובמבר 2009, ניו יורק) - במכתב שפורסם היום קישור קרא ארגון Human Rights Watch למזכ"ל האו"ם באן קי-מון להכין דו"ח הערכה אנליטי על חקירות ישראל וחמאס בדבר הפרות של דיני המלחמה שבוצעו לכאורה במהלך העימות ברצועת עזה, כפי שדרשה העצרת הכללית.

לדברי ארגון Human Rights Watch, לא די בכך שהדו"ח - אותו יש להגיש עד ה-5 בפברואר 2010 - יחזור על טענות הצדדים בנוגע לחקירותיהם, אלא עליו לכלול הערכה ביקורתית של השאלה, האם חקירות אלה היו מהימנות ועצמאיות.

לדברי מנכ"ל Human Rights Watch, קנת' רות', "אסור שהמזכ"ל באן קי-מון יבחר בדרך הקלה ופשוט יחזור על מה שישראל וחמאס יספרו לו על החקירות שלהם. רק הערכה ביקורתית של מה שהצדדים עשו, או לא עשו, תוכל לסייע לשים קץ לתופעת הפטוֹר-מעונש, שהיא מכשול גדול ביותר לשלום".

בהחלטה קישור לכתובת שהתקבלה ב-5 בנובמבר 2009 קראה העצרת הכללית לישראל ולחמאס לפתוח בתוך שלושה חודשים בחקירות "עצמאיות ומהימנות [...] בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים" בדבר הפרות קשות של משפט זכויות האדם הבינלאומי ושל המשפט ההומניטארי הבינלאומי שביצעו ישראל וחמאס ואשר תועדו בדו"ח וועדת האו"ם לבדיקת העובדות בנוגע לעימות ברצועת עזה, המוכר כדו"ח גולדסטון. כמו כן, בהחלטה נקרא מזכ"ל האו"ם לדווח לעצרת הכללית בתוך שלושה חודשים על יישומה.

החלטה זו עברה ברוב של 114 מול 18, ואילו 44 מדינות נמנעו. כמה מדינות אירופאיות, כולל סלובניה, פורטוגל, אירלנד ושווייץ, הצביעו בעד ההחלטה, ולמעלה מעשרים מדינות נוספות נמנעו.

במכתבו שיבח רות' את המזכ"ל באן קי-מון על כך שנשא בגלוי דברים נחרצים בזכות מתן דין וחשבון בכל הנוגע לעימות ברצועת עזה. ב-28 באוקטובר אמר המזכ"ל לכלי התקשורת קישור לכתובת כי "בכל מקום ובכל זמן שבו משפט זכויות האדם הבינלאומי והמשפט ההומניטארי הבינלאומי מופרים, צריכה להתבצע חקירה הכרחית, ומבצעי פשעים אלה והפרות אלה של זכויות האדם צריכים לתת את הדין על מעשיהם".

לדברי רות', "אנחנו מקווים שהמזכ"ל יפעל בהתאם להתבטאות הנחרצת שלו על עשיית הצדק. דו"ח אנליטי ואובייקטיבי מטעם משרדו שיכלול הערכה ביקורתית של חקירות ישראל וחמאס יקדם את עשיית הצדק, הנחוצה כל-כך כדי לשים קץ לסכסוך".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.