Skip to main content

אנו פונים אליך בכתב כדי למחות על הגבלות התנועה השרירותיות שהטילה ממשלתך על מר שאוואן ג'בארין, המנהל הכללי של ארגון זכויות האדם אל-חאק, הפועל מרמאללה. במהלך השנה האחרונה, החל מיום 23 במרץ 2006, סירבו גורמי הביטחון הישראלים מספר פעמים להתיר למר ג'בארין לצאת לחו"ל למטרות מקצועיות, במענה להזמנות של ארגונים בינלאומיים. הארגון שלנו מקיים קשרי עבודה הדוקים עם ארגון אל-חאק, ועם מר ג'בארין בפרט. בדומה לארגוני זכויות אדם בינלאומיים ואזוריים רבים, אנו רואים במר ג'בארין אחד מפעילי זכויות האדם המקצועיים והמיומנים ביותר בשטחים הפלסטינים הכבושים. בקשתנו היא שתפעל כדי לוודא שממשלתך תסיר את ההגבלות האלה ללא דיחוי.

11 במרץ 2007

כבוד ראש הממשלה
אהוד אולמרט
רחוב קפלן 3
הקריה
ירושלים 91919

אדוני ראש הממשלה,

אנו פונים אליך בכתב כדי למחות על הגבלות התנועה השרירותיות שהטילה ממשלתך על מר שאוואן ג'בארין, המנהל הכללי של ארגון זכויות האדם אל-חאק, הפועל מרמאללה. במהלך השנה האחרונה, החל מיום 23 במרץ 2006, סירבו גורמי הביטחון הישראלים מספר פעמים להתיר למר ג'בארין לצאת לחו"ל למטרות מקצועיות, במענה להזמנות של ארגונים בינלאומיים. הארגון שלנו מקיים קשרי עבודה הדוקים עם ארגון אל-חאק, ועם מר ג'בארין בפרט. בדומה לארגוני זכויות אדם בינלאומיים ואזוריים רבים, אנו רואים במר ג'בארין אחד מפעילי זכויות האדם המקצועיים והמיומנים ביותר בשטחים הפלסטינים הכבושים. בקשתנו היא שתפעל כדי לוודא שממשלתך תסיר את ההגבלות האלה ללא דיחוי.

מאז שנת 1999 ועד ליום 23 במרץ 2006 יצא מר ג'בארין לחו"ל בשמונה הזדמנויות שונות. בחודש פברואר 2006 התירו השלטונות למר ג'בארין לצאת מהגדה המערבית ולנסוע לחו"ל. אחת מנסיעות אלה הייתה כדי להשתתף בוועידה שהתקיימה במרוקו. באותו מעמד, השלטונות השיבו שבדיקתם לא העלתה חשדות כלשהם שעשויים להצדיק את מניעת יציאתו של מר ג'בארין לחו"ל.

אף כי מאז לא חל כל שינוי בנסיבותיו האישיות של מר ג'בארין, הרי כשניסה לחצות את הגבול מהגדה המערבית לירדן ביום 23 במרץ 2006, מסרו לו השלטונות במקום צו משטרתי המורה לו להתייצב שלושה ימים מאוחר יותר, ב-26 במרץ, במשרד הקישור עציון, הממוקם בין חברון לבית לחם. ב-26 במרץ, בשעה הנקובה, התייצב מר ג'בארין במשרד עציון, שם הוא נדרש להמתין בחוץ במשך ארבע שעות, במזג אוויר קר ולא נוח. אז, כשסירב להיענות לדרישה המשפילה בעיניו לפשוט את בגדיו מעל פלג גופו העליון לפני הכניסה למתקן, הורה לו הגורם הרשמי הישראלי ללכת הביתה, אולם סירב להחזיר לידיו את מסמכי הזיהוי שלו. כידוע לך, ללא מסמכים אלה תושבי הגדה המערבית הפלסטינים אינם יכולים לנוע כחוק אפילו בתוך שטחי הגדה המערבית. על אף הניסיונות החוזרים ונשנים לקבל בחזרה את תעודת הזהות שלו, השלטונות הישראלים החזירו לו אותה רק בחודש יולי 2006, בסיועו של ארגון זכויות האדם הישראלי "המוקד".

בחודש אוקטובר 2006 שוב סירבו השלטונות הישראלים לתת למר ג'בארין היתר יציאה לחו"ל כדי להשתתף בכנס בספרד. ושוב, בדצמבר 2006, סירבו השלטונות להתיר לו להשתתף בכנס שהתקיים במצרים על ידי ארגון Christian Aid. בעקבות סירוב זה הגיש מר ג'בארין עתירה, ובית המשפט הגבוה דחה את בקשתו, ככל הנראה על סמך חומר שהגישו השלטונות לבית המשפט, חומר שלא מר ג'בארין ולא עורך דינו הורשו לראות.

אדוני ראש הממשלה, לאור הנסיבות נראה שסירובה החוזר ונשנה של הממשלה להתיר למר ג'בארין לצאת לחו"ל מהווה הפרה שרירותית ובלתי-חוקית של זכותו לחופש תנועה, לרבות הזכות לצאת מארצו, זכות שמובטחת לו על פי סעיף 12 של האמנה הבינלאומית בעניין זכויות אזרחיות ופוליטיות, שאושררה על ידי ישראל בשנת 1991. אם כי חוק זכויות האדם מתיר להטיל מגבלות על חופש התנועה מסיבות ביטחון, על המגבלות לעמוד על בסיס משפטי ברור, להיות מוגבלות למידה הנחוצה, ולהיות פרופורציונליות למידת האיום. כפי שנאמר על ידי ועדת האו"ם לזכויות האדם, בהערה כללית מס' 27, הגבלות כלשהן על חופש התנועה אינן יכולות להפוך את היחס הקיים שבין זכוּת לבין הגבלתה, בין הנורמה לבין היוצא מן הכלל.

מגבלות כאמור הן בוטות במיוחד כאשר הן מוטלות על אדם העומד בראש ארגון זכויות אדם חשוב, שבעצמו זכה להכרה נרחבת בזכות פעילותו המצפונית וחסרת-הפניות בהגנה על זכויות האדם ובקידום זכויות האדם. מגבלות כגון אלו שהוטלו על מר ג'בארין פוגעות באופן שרירותי ובלתי-הוגן ביכולתו וביכולת של ארגונו להעלות בפורומים בינלאומיים סוגיות הנוגעות לזכויות האדם בשטחים הפלסטינים הכבושים.

על כן, אנו חוזרים על בקשתנו שתפעל באופן מיידי להסרת המגבלות האלה שהוטלו על מר ג'בארין, ללא-דיחוי. מר ג'בארין הוזמן לכנס של מועצת זכויות האדם, שיתקיים בז'נווה ב-18-30 במרץ, וכן לפורטוגל, לקונגרס של הפדרציה הבינלאומית של זכויות האדם (FIDH), שיתקיים ב-19 באפריל. אנו מפצירים בך לערוב לכך שהוא יוכל להשתתף באירועים מקצועיים חשובים אלה.

אנו מודים לך על תשומת לבך לעניין חשוב זה ומצפים לתשובתך.

בכבוד רב,

שרה לאה וויטסון
מנכ"ל
החטיבה לענייני המזרח התיכון וצפון אפריקה

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.