افغانستان: افزایش حملات شورشیان بر افراد ملکی

دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرد، گفته است که افزایش حملات شورشیان بر شهروندان در افغانستان، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان را به‌شدت نیازمند حمایت‌ مالی، طبی و روانی‌ـ‌اجتماعی کرده است. دولت افغانستان باید برنامه‌هایی را روی دست گیرد تا به نیازمندی‌های قربانیان حمله‌های طالبان و افراد مسلح وابسته به گروه داعش رسیدگی صورت گیرد.

Region / Country

Related Content