Skip to main content

Krize maďarské demokracie vyžaduje reakci Evropy

Trvejte na zasedání Rady Evropy, aby Orbán změnil kurs

Published in: Hospodarske Noviny

European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, October 28, 2015. © 2015 Reuters
Je tomu třicet let, co lidé ve středovýchodní Evropě svrhli totalitní komunistický systém. Od té doby stalo mnohé, co lze oslavovat. Avšak Evropané by neměli usnout na vavřínech. Demokracie v Maďarsku je dnes vážně ohrožena. Obrana práv a svobod vyžaduje společnou reakci od všech členských zemí Evropské unie.

Příležitost k tomu nadejde později tento měsíc, kdy Rada Evropy uspořádá své první slyšení o situaci v Maďarsku. Avšak toto slyšení je také zkouškou ochoty Evropy postavit se proti krizi demokracie ve svém středu. Česká republika by spolu s ostatními státy EU měla odsunout politikaření stranou a dát přednost obraně demokracie a zákonnosti.

Historie činů maďarské vlády poskytuje mnoho příčin pro znepokojení. Zákony, které schválil parlament, vedený vládnoucí stranou Fidesz, ohrozil svobodu shromažďování i práci občanské společnosti. Zákon z roku 2017 vyžaduje aby se občanské organizace, které dostávají mezinárodní financování, registrovaly jako "financované z ciziny" - je to ustanovení inspirované ruským "Zákonem o cizích agentech", který pošpiňuje takové organizace jako údajné špiony. Jiné nové maďarské zákony kriminalizují organizace i jednotlivce, kteří pomáhají lidem prchajícím před válkou a útlakem. Další takový zákon uvaluje 25 procentní dodatečnou daň na organizace, které se zabývají otázkami, které se vládnoucí straně nelíbí.

Na maďarské sdělovací prostředky většinou přímo dohlíží vláda Viktora Orbána a její spojenci. V prosinci 2018 vládou zorganizované spojení více než 400 sdělovacích prostředků do jediného konglomerátu, loajálnímu vůči vládě, v podstatě ukončilo v Maďarsku mediální pluralismus. Několik přežívajících nezávislých investigativních médií dělá dobrou práci, avšak mají malý dosah. Není překvapující, že se rakouský ultrapravicový politik Heinz-Christian Strache pokusil Orbánův přístup napodobit.

Poté, co květnové volby do Evropského parlamentu neučinily stranu Fidesz nastolitelem králů, jak Orbán doufal, se jeho vláda pokusila usmířit si kritiky tím, že v červnu oznámila, že odloží vytvoření nového administrativního systému soudnictví, který by ochromil nezávislost soudců podřízením jmenování a kariér mnoha soudců rozhodování ministrů. Nikdo by však neměl být  tímto skromným ústupkem uchlácholen. Soudnictví v Maďarsku už je velkou měrou pod kontrolou vládnoucí strany.

Poté, co vláda donutila Středoevropskou univerzitu opustit Maďarsko a zakázala akademické obory, s nimiž nesouhlasila, úřady si začaly podřizovat Maďarskou akademii věd, zbavily ji schopnosti provádět nezávislý výzkum a také ji podřídily vládnímu řízení.

Instituce jako ústavní těleso Rady Evropy opakovaně požadují od Maďarska, aby své problematické zákony změnilo, ale Budapešť tyto požadavky ignoruje. Odborníci OSN na lidská práva opakovaně kritizují represivní akce Maďarska, avšak maďarský ministr zahraničí tuto kritiku bagatelizuje, anebo na ni reaguje agresivně. V samotném Maďarsku, kde se  prostor pro veřejnou debatu každým dnem zmenšuje, volají aktivisté z občanské společnosti, nezávislí novináři, bývalí soudci, univerzitní pracovníci a aktivisté bojující proti korupci o pomoc ze zahraničí.

Je načase jim bedlivě naslouchat. Maďarsko je velmi důležité, nejen samo o sobě, ale i jako vzor pro nepřátele demokracie jinde. Například polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost se inspiruje právě Orbánovou vládou, když také ochromuje nezávislost soudů, omezuje prostor pro nezávislé sdělovací prostředky, útočí na organizace občanské společnosti, v provládních médiích zeužívá xenofobního a homofobního vyvolávání strachu a démonizuje práva žen a ekologické aktivisty.

Když se v roce 1989 Češi a Slováci obrátili směrem k demokracii a lidským právům, nebyl to žádný polovičatý krok, ale rozhodné odmítnutí autoritářského systému. Přijetím demokracie a pozdějším vstupem do Evropské unie přijala také  Česká republika svou odpovědnost jako členský stát EU - v první řadě hájit a ochraňovat demokratické hodnoty a zákonnost.

Orbán zneužívá populistického vyvolávání nenávisti vůči osobám, které považuje za nepřátele, s cílem ospravedlnit své protidemokratické kroky. Když vyjádří Evropský parlament oprávněnou kritiku, Orbán ji odmítá tvrzením, že europoslanci Střední Evropě nerozumějí. Proto je tak důležité, aby v postoji vůči Maďarsku zaujala Česká republika principiální postoj.

V době, kdy ministři pro záležitosti Evropské unie zahajují své první oficiální debaty o situaci v Maďarsku, Česká republika by měla vstát a zajistit, aby byl její hlas slyšen. Ohrožení zákonnosti a demokratických hodnot v Maďarsku a v Polsku je reálné. Potlačování demokracie musí být zastaveno a demokracie musí být obnovena. Znepokojující situaci nelze ignorovat.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.