Sverige

Human Rights Watch Sverige

Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen (org.nr. 802478-1885)

Språk

 

Så här arbetar vi

Undersöka. För att avslöja olika brott mot de mänskliga rättigheterna undersöker och analyserar Human Rights Watch systematiskt hur förhållandena ser ut världen över. För att kunna bilda sig en korrekt bild av det som har hänt intervjuar våra forskare olika ledare, offer och vittnen. De granskar också medier, olika rapporter, nationell och internationell rätt samt politiska dokument för att bättre kunna förstå situationen.

Avslöja. Våra forskare publicerar resultaten i form av rapporter och artiklar, som sedan görs tillgängliga för både allmänheten och nationella myndigheter för att uppmärksamma dem på överträdelserna. Publikationerna, som finns på flera språk och i flera format, hänvisas ofta till i nyhetsartiklar och nyhetsinslag världen över.

Förändra. Efter att Human Rights Watch har upptäckt och publicerat ett brott mot de mänskliga rättigheterna påbörjar vår avdelning för påverkansarbete ett samarbete med nationella myndigheter och organisationer för att få ett slut på överträdelserna och kräva att de skyldiga ställs till svars. Human Rights Watch har som övergripande mål att se till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls över hela världen, samtidigt som vi främjar rättvisa och förändring. 

 

Styrelsen för Human Rights Watch Sverige

 

 

Bruno Stagno Ugarte 

Brunos Stagno Ugarte är vice verkställande chef för avdelningen för Advocacy sedan September 2014. Läs mer om hans arbete i hans bio här.

Mats Björkman

Mats Björkman är delägare och advokat på Setterwalls med stor erfarenhet inom corporate finance och M&A.

Laura Boardman

Laura Boardman är Managing director på Human Rights Watch. Hon ansvarar för avdelningens aktiviteter i olika städer i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Barbara Pirto

Barbara Pirto är chef för ekonomi och i organisationen och ingår i Senior Management på Human Rights Watch.

 

Årsrapporter och andra finansiella dokument

 

 

 

 

Spillrorna efter ett nästan helt förstört bostadshus i Saada, Yemen, där 27 medlemmar av en och samma familj dödades i en flygattack den 6 maj 2015.

© 2015 Ole Solvang/Human Rights Watch

Human Rights Watch är en oberoende ideell organisation som finansieras av bidrag från privatpersoner och stiftelser från hela världen. För att kunna arbeta oberoende tar vi inte emot några statliga medel, vare sig direkt eller indirekt. Gåvor som ges i Sverige kommer till nytta i vårt arbete över hela världen.
 

STÖD HUMAN RIGHTS WATCH ARBETE

 

Svensk Insamlingskontroll

Human Rights Watch har ett godkänt 90-konto.
Human Rights Watch Sverige (registrerat under “Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen”) har ett 90-konto som godkänts och övervakas av Svensk Insamlingskontroll.

De sjusiffriga PlusGiro- och Bankgiro-nummer som börjar med 90 får bara användas av ideella organisationer som har godkänts och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Du kan ge en gåva till Human Rights Watch Sverige genom att sätta in pengar direkt på vårt 90-konto (90 04 54-0) eller via Swish (9004540).

Gåvor som ges i Sverige kommer till nytta i vårt arbete över hela världen.

 

Giva Sverige

Branschorganisation för tryggt givande

För en etisk och professionell insamling med full insyn.
Human Rights Watch Sverige är medlem i Giva Sverige som arbetar för att insamlingar i Sverige ska genomföras på ett etiskt och professionellt sätt med full insyn.

Som medlem i Giva Sverige förbinder sig Human Rights Watch Sverige varje år att rapportera till rådet och följa de standarder som anges i rådets kvalitetskod för medlemmarna. Syftet med kvalitetskoden är att visa och tydliggöra hur Giva Sveriges medlemmar arbetar för att garantera att deras organisationer har en god intern styrning och kontroll.