הסף נחצה

(ירושלים, 27 באפריל 2021) ארגון Human Rights Watch אמר בדוח שהוא מפרסם היום כי הרשויות הישראליות מבצעות את הפשעים נגד האנושות של אפרטהייד ורדיפה. ממצא זה מבוסס על מדיניות כוללת של ממשלת ישראל לשמר את שליטתם של יהודים-ישראלים על פלסטינים וכן על הפרות חמורות שבוצעו נגד פלסטינים החיים בשטח הכבוש, כולל מזרח ירושלים.

 

הדוח "הסף נחצה: הרשויות הישראליות ופשעי האפרטהייד והרדיפה", המונה 213 עמודים (באנגלית), בוחן את יחסה של ישראל לפלסטינים. הוא מציג את המציאות של ימינו, שבה גורם שלטוני יחיד, ממשלת ישראל, מפעיל שליטה עיקרית על השטח שבין הים לירדן – שטח המאוכלס על-ידי שתי קבוצות שוות בערך בגודלן, ומעניק באורח שיטתי זכויות יתר ליהודים-ישראלים תוך דיכוי פלסטינים. דיכוי זה בא לידי ביטוי באופן החמור ביותר בשטח הכבוש.

Related Content

המזרח התיכון/צפון אפריקה
A boy runs alongside a tall concrete wall
הסף נחצה
המזרח התיכון/צפון אפריקה
An aerial shot of a housing community
שאלות ותשובות