Skip to main content

הרשות הפלסטינית: עלייה חדה בגזירת עונשי מוות בגדה המערבית וברצועת עזה

11 בני אדם נידונו למוות בשנת 2008

(ירושלים, 14 בדצמבר 2008) - ארגון Human Rights Watch אמר היום במכתבים ששלח לגורמים פלסטיניים רשמיים כי עליהם להכריז על הקפאה מיידית של עונש המוות ולהביא להפסקת השימוש בו בחוק הפלסטיני.

בשנת 2008 דנו בתי משפט פלסטיניים, אזרחיים וצבאיים, 11 בני אדם למוות. בין הנידונים אדם שהיה ילד בעת שביצע לכאורה את העבירה. הפעם האחרונה שבה גזר בית משפט פלסטיני עונש מוות על אדם או שבה הוציאו הרשויות הפלסטיניות לפועל גזר דין מוות הייתה בשנת 2005. על-פי החוק הפלסטיני נדרש אישורו של נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, לכל גזרי דין המוות קודם לביצועם.

לדברי ג'ו סטורק, סגן מנהל החטיבה לענייני המזרח התיכון וצפון אפריקה בארגון Human Rights Watch, "מטריד מאוד שבתי משפט פלסטיניים חידשו את מתן עונשי המוות בעת ששאר העולם מתקדם לקראת ביטולו של עונש זה. על הנשיא עבאס להבהיר כי ימתיק את עונשם של כל מי שנידונו למוות כאשר יגיע הדבר לטיפולו".

שבעה מ-11 עונשי המוות שנגזרו השנה הוצאו על-ידי בתי משפט צבאיים, תוך הפרה של התחייבות שנתן עבאס בחודש יוני 2005 להפנות את כל המקרים בהם צפוי גזר דין מוות לבתי משפט אזרחיים. בתי המשפט הצבאיים הפלסטיניים ובתי המשפט הפלסטיניים לביטחון המדינה אינם עומדים באמות המידה הבינלאומיות של משפט הוגן. בשניים מהמקרים, שנידונו בבתי משפט צבאיים בג'נין ובחברון, ארך המשפט יום אחד בלבד.

במכתבים נפרדים שנשלחו לעבאס ולראש הממשלה איסמאעיל הנייה בעזה, הביע ארגון Human Rights Watch חשש מיוחד בנוגע למקרה של סעיד ג'מיל זוהד, שהיה בן 17 בעת שביצע לכאורה את העבירה המיוחסת לו.

זוהד הואשם בכך שהשתתף, יחד עם שלושה בגירים, באונס וברצח של ילדה בחודש ספטמבר 2003. ב-29 באוקטובר 2008 אישר בית המשפט העליון את עונשי המוות שנגזרו ב-19 ביוני 2005 על-ידי בית המשפט של עזה לערעורים על זוהד ועל שלושה נאשמים בגירים: איהאב דיאב אבו אל-עראמין, ראמי סעיד ג'וחא, ועבד אל-פתח מוחמד סמור. בית המשפט לערעורים ביטל החלטה של ערכאה נמוכה יותר מה-13 באפריל 2004, שדנה את זוהד למאסר עולם ולא לעונש מוות, בשל גילו הצעיר בעת ביצוע העבירה.

אם תוציא הרשות הפלסטינית את זוהד להורג, היא תחבור בכך לאיראן, סעודיה, סודאן, פקיסטאן ותימן, המדינות היחידות שממשלותיהן הוציאו להורג קטינים עבריינים מאז שנת 2005. ממשלת איראן היא היחידה שהוציאה להורג קטין עבריין מאז חודש אוגוסט 2007.

המשפט הבינלאומי לזכויות האדם אוסר על הטלתו של עונש המוות על כל פשע שבוצע בידי אנשים שהיו מתחת לגיל 18 בעת ביצוע העבירה. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR) מטילה הגבלות מחמירות על המקרים שבהם ניתן להשתמש בעונש המוות גם כאשר מדובר בעבריינים בגירים, ומעודד מדינות בהן עונש המוות עודנו קיים לנקוט באמצעים הנחוצים על-מנת לבטלו.

ארגון Human Rights Watch קורא לעבאס להמתיק את עונשי המוות שנגזרו, כולל אלה שניתנו ברצועת עזה, כאשר יועברו לאישורו. כמו כן מבקש ארגון Human Rights Watch מעבאס לחדש את מחויבותו להעביר את כל המקרים שבהם נגזר עונש מוות בבתי משפט צבאיים או בבתי משפט לביטחון המדינה למשפט חוזר בבתי משפט אזרחיים. ארגון Human Rights Watch קורא להנייה לצאת בפומבי נגד השימוש בעונש המוות בבתי המשפט ברצועת עזה.

מספר העבירות שבגינן ניתן לגזור עונש מוות על-פי החוק הפלסטיני גדול במיוחד, ואינו עולה בקנה אחד עם אמות המידה הבינלאומיות הקובעות כי במידה ונעשה בכלל שימוש בעונש המוות, יש להגבילו לפשעים החמורים ביותר בלבד. חוק העונשין הפלסטיני מתיר לבית משפט רגיל בגדה המערבית להטיל את עונש המוות על 17 עבירות נפרדות; ברצועת עזה, ניתן להטיל את עונש המוות בגין 15 עבירות.

הרשות הפלסטינית אינה מדינה ריבונית, ולפיכך אינה יכולה לאשרר אמנות בינלאומיות לזכויות האדם. עם זאת, הרשות הצהירה על מחויבותה לכיבוד המשפט הבינלאומי לזכויות האדם. רשויות חמאס ברצועת עזה הודיעו אף הן על מחויבותן לשמירה על הסטנדרטים הבינלאומיים של זכויות האדם בהצהרות פומביות, וכן במסגרת טענתם כי שלטונם הוא השלטון הלגיטימי גם בגדה המערבית.

ארגון Human Rights Watch מתנגד לשימוש בעונש המוות בכל המקרים, כיוון שהוא רואה בו עונש אכזרי בלתי אנושי או משפיל ובשל הסכנה שאנשים שהרשעתם הייתה שגויה יוצאו להורג.

רקע

בשנת 2008 דנו בתי משפט פלסטיניים אזרחיים ארבעה אנשים למוות:

  • ב-29 באוקטובר דן בית המשפט העליון של רצועת עזה למוות את סעיד ג'מיל זוהד, בן 22, איהאב דיאב אבו אל-עמארין, בן 28, רמי סעיד ג'וחא, בן 28 ועבד אל-פתח מוחמד סמור, בן 26.

בתי משפט פלסטיניים צבאיים דנו שבעה אנשים למוות בשנת 2008:

  • ב-24 בינואר דן בית המשפט העליון ברצועת עזה למוות את יאסר סעיד זנון, בן 41, על רצח עמיתו השוטר איסמאעיל מאשווחי בחודש יוני 2007. ב-20 ביולי דן אותו בית משפט את איאד אחמד סוכר, בן 35, למוות על מה שהשופט הגדיר כ"פעילויות עוינות נגד מהפכנים פלסטיניים ומבצעים צבאיים של המהפכה הפלסטינית."
  • ב-6 באפריל דן בית המשפט הצבאי העליון/הגבוה בג'נין למוות את ת'אאיר מחמוד רמיילאת, בן 23, על רצח עמיתו השוטר במשטרה הפלסטינית, עלאא עאיש מובאראכ, בן 20. ב-15 ביולי דן אותו בית משפט למוות את ואאיל סעיד סעיד, בן 27, ואת עימאד מוחמד סעיד סעיד, בן 44, על "בגידה וקשירת קשר" בכך שפעלו כמודיעים עבור הרשויות הישראליות. עימאד מוחמד סעיד סעיד נידון שלא בפניו.
  • ב-26 באפריל דן בית משפט צבאי בחברון למוות את עימאד מחמוד סעיד, בן 25, על "בגידה ושיתוף פעולה" בכך שסיפק לכוחות הישראלים מידע "שהוביל למותם של ארבעה חללים פלסטינים".
  • ב-12 בנובמבר דן בית המשפט הצבאי העליון/הגבוה בבית לחם למוות את איימן אחמד עוואד דר'ארמה, בן 24, ששירת בשירות הביטחון הכללי של הרשות הפלסטינית, בגין "בגידה ושיתוף פעולה עם ישראל". בגזר הדין נקבע כי העונש יבוצע בידי כיתת יורים.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.