پاکستان: بازگشت اجباری گستردۀ مهاجران افغان

 

(کابل، 13 فبروری، 2017) دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد اعلام کرده است که مقام‌های دولت پاکستان کمپاینی را باهدف بدرفتاری با مهاجران افغان و تهدید آن‌ها راه‌اندازی کرده که زمینه‌ساز بازگشت اجباری تقریباً 600.000 مهاجر افغان، از ماه جولای 2016م به ‌این‌سو شده است. عودت کنندگان که شامل 365.000 مهاجر دارای مدرک قانونی می‌باشند، بزرگترین جمعیت بازگشت‌ اجباری و گروهی مهاجران در سال‌های اخیر را در جهان تشکیل می‌دهند. این جمعیت حالا در مناطق مختلف افغانستان با مشکلات فزاینده‌ای از جمله منازعات مسلحانه، خشونت، فقر و بی‌خانمانی روبه‌رو هستند.

 

گزارش دیدبان حقوق بشر که در 76 صفحه‌ و زیر عنوان «فشار دولت پاکستان، همدستی سازمان ملل متحد» منتشر شده است، بدرفتاری‌های دولت پاکستان و نقش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد (UNHCR) در ترویج اخراج گروهی مهاجران افغان از پاکستان را مستند کرده است. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد، با ترویج برنامۀ «بازگشت اختیاری» و کوتاهی در اعلام این‌که، پاکستان باید روند اخراج‌ اجباری مهاجران را پایان دهد، در تخطی این کشور [از مقررات بین‌المللی] مبنی بر ممنوعیت بدرفتارهای گسترده با مهاجران افغان هم‌دست تلقی می‌گردد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کنندۀ بین‌المللی باید بر حکومت پاکستان فشار وارد کند تا این کشور به موارد بدرفتاری‌ها علیه مهاجران پایان داده و از 1.1 میلیون مهاجر باقی مانده در این کشور نیز حفاظت کند. هم‌چنین، پاکستان باید به جمعیت تخمینی 750.000 مهاجر بدون اسناد قانونی، اجازه دهد تا از حمایت‌های قانونی در داخل این کشور برخوردار شوند. 

Region / Country