Việt Nam sử dụng an ninh và côn đồ để quản thúc các nhà hoạt động tại gia

(Bangkok, ngày 17 tháng Hai năm 2022) – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay rằng chính quyền Việt Nam cản trở một cách có hệ thống quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động chính trị và nhân quyền. Nhà cầm quyền cần ngay lập tức chấm dứt mọi hạn chế đối với quyền đi lại và sửa đổi các điều luật có nội dung cản trở quyền tự do cơ bản của công dân trong việc đi lại trong nước và nhập, xuất cảnh Việt Nam.

Bản phúc trình dài 66 trang, với tiêu đề “Nhốt chúng tôi ở trong nhà: Hạn chế tự do đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam,” ghi nhận các vụ vi phạm thường xuyên của chính quyền Việt Nam đối với quyền tự do đi lại và các quyền cơ bản khác bằng cách buộc các nhà hoạt động, các nhà bất đồng chính kiến, những người bảo vệ nhân quyền và những người khác phải chịu quản thúc tại gia vô thời hạn, sách nhiễu và nhiều hình thức câu lưu khác. Chính quyền câu lưu các nhà hoạt động trong thời gian vừa đủ lâu để ngăn họ không tham dự được các cuộc biểu tình, các phiên tòa hình sự hay cuộc gặp với các nhà ngoại giao và tổng thống Mỹ, cũng như nhiều sự kiện khác nữa.

Transcript

Hanoi, Vietnam 

January 9, 2020 

 

Now I shall record the public security  

force that is monitoring my house. 

  

This is the public security force that has monitored  

my house continually in the past few days.  

  

In 2017, 

  

this very force charged into my house, climbed onto my bed. 

  

They climbed onto my bed to arrest me  

and took me to the public security station. 

 

Trinh Ba Phuong 

Land Rights Activist 

 

Vietnamese authorities routinely use plainclothes security  

  

to keep activists like Trinh Ba Phuong  

from attending meetings or protests. 

  

This is a violation of freedom of  

movement and it needs to stop. 

  

In this incident, Trinh Ba Phuong was beaten  

by police and released a few hours later.  

  

-What are you filming?  

-Are you going to beat me up? 

  

Are you beating me up? 

  

Take him to the [police] station. Invite him to the station. 

  

Oh my God!  Oh heaven! 

  

In December 2021, Trinh Ba Phuong was sentenced to  

ten years in prison for his reporting on land confiscation. 

 

US Delegation 

Hanoi, 2015 

  

Dissidents are also often detained and interrogated  

  

when they try to attend meetings abroad or  

meet with foreign dignitaries in Vietnam. 

 

Nguyen Quang A 

Human Rights Activist 

  

Nguyen Quang A has been detained or put under  

house arrest more than 24 times in the past eight years. 

 

Hanoi, Vietnam 

May, 2016 

  

In this incident, he was  

stopped from going to a public protest. 

  

What’s up today? 

  

-Today, you’re not going anywhere. 

-Please go back in the house for your health.  

  

Hey, son, why are you doing this? 

  

At the very least he must have his own 

liberty. You guys act as if he is a criminal.  

  

He is going to take care of his business.  

He is not joining the protest. He has work to tend to.  

  

When he was invited to meet with  

US President Barack Obama in 2016, 

  

state security shoved Nguyen Quang A into a  

car and drove around for several hours. 

  

So he missed the meeting. 

 

Hanoi, Vietnam  

May 24, 2016 

  

I should note that there were several  

other activists who were invited 

  

who were prevented from coming for various reasons. 

 

Hua Phi 

Activist  

  

In another incident, the police used furniture to  

block the car of religious freedom activist Hua Phi  

  

when he was set to meet with a  

US delegation in Ho Chi Minh City. 

 

Lam Dong, Vietnam 

May, 2019 

  

Respectfully to the international community,  

I’m now going to Saigon, with my car here.  

  

It is clear that they are blocking the front here. 

  

I was preparing to go to Saigon, but  

was stopped by these guys out here. 

  

I will continue to report on this. 

  

Authorities have also used padlocks to  

keep dissidents in their homes.  

  

These practices are so common, activists joke  

that it’s like they’re eating “guard soup.” 

 

Freedom of movement is a human right.  

Vietnam: Don’t lock critics up. 

 

Region / Country