Syrien: De första rättegångarna mot övergrepp har hållits i Europa

Nu görs framsteg med att ställa de ansvariga för övergreppen i Syrien inför rätta i europeiska domstolar, bland annat i Sverige och Tyskland, berättar Human Rights Watch i en rapport som släpps i dag. Myndigheter i Europa har inlett utredningar om grova folkrättsbrott begångna i Syrien, men Sverige och Tyskland är de första länder som har ställt människor inför rätta och dömt dem för dessa brott.

Den 66-sidiga rapporten, ”’Det är de här brotten vi flyr ifrån’: rättvisa för syrier i svenska och tyska domstolar”, beskriver insatserna i Sverige och Tyskland för att utreda och lagföra personer som misstänks för krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord i Syrien. Baserat på intervjuer med 50 tjänstemän och praktiker som har arbetet med ärendena och 45 syriska flyktingar i de två länderna har Human Rights Watch dokumenterat dels de svårigheter tyska och svenska utredare och åklagare ställs inför när de tar upp dessa typer av ärenden och dels flyktingars och asylsökandes erfarenheter av myndigheterna.

Region / Country

Related Content

Europe/Central Asia
Illustration © 2017 Brian Stauffer for Human Rights Watch