בנקים ישראליים מפיקים תועלת מהתנחלויות

 ארגון Human Rights Watch אמר בדו"ח שהוא מפרסם היום כי רוב הבנקים הגדולים בישראל מספקים שירותים המסייעים לתמוך בהתנחלויות לא חוקיות, לקיימן ולהרחיבן באמצעות מימון בנייתן בגדה המערבית הכבושה.

הדו"ח "פגיעה בזכויות האדם באמצעות התעללות בנקאית: בנקים ישראליים בהתנחלויות בגדה המערבית", המונה 41עמודים (בעברית), מציג מחקר חדש על היקף הפעילות הבנקאית בהתנחלויות ועל ההפרות להן היא תורמת. שבעת הבנקים הגדולים בישראל מספקים שירותים להתנחלויות. הדו"ח מתעד גם את מעורבות מרביתם בבניית יחידות דיור המרחיבות התנחלויות, באמצעות רכישת זכויות קניין בפרויקטים חדשים של בנייה וליווי הפרויקטים עד להשלמתם. העברה של אנשים מאוכלוסייתו האזרחית של הכוח הכובש לתוך השטח הכבוש על-ידי כוח זה, וגירושם או העברתם של אנשים מאוכלוסיית שטח זה, הם פשעי מלחמה. בסייען להרחבת התנחלויות, פעילויות בנקאיות אלה מסייעות להעברה בלתי חוקית של אוכלוסייה.

Related Content

המזרח התיכון/צפון אפריקה
A road near the Israeli settlement of Dolev, where a gate blocks Palestinians from the nearby village of Ein Qinya from driving to the main road.