Skip to main content

ישראל: חקלאות ההתנחלויות פוגעת בילדים פלסטינים

ילדים נושרים מהלימודים ומבצעים עבודות מסוכנות עבור שכר נמוך

 

(ירושלים) – ארגון Human Rights Watch אמר בדו"ח שהוא מפרסם היום כי משקים חקלאיים בהתנחלויות בגדה המערבית משתמשים בעבודת ילדים פלסטינים כדי לגדל, לקטוף ולארוז תוצרת חקלאית, שחלק ניכר ממנו מיועד לייצוא. בעלי המשקים משלמים לילדים שכר נמוך וחושפים אותם לתנאי עבודה מסוכנים תוך הפרה של סטנדרטים בינלאומיים.

הדו "ח "בשלים לניצול: עבודת ילדים פלסטינים בהתנחלויות חקלאיות ישראליות בגדה המערבית", המונה 68 דפים מתעד כיצד ילדים פלסטינים, לעיתים בני אחת-עשרה בלבד, עובדים במשקים חקלאיים מסוימים בהתנחלויות, פעמים רבות בתנאי חום קיצוניים. הילדים נושאים משאות כבדים, חשופים לחומרי הדברה מסוכנים, ובמקרים מסוימים נאלצים לשלם בעצמם עבור טיפול רפואי שלו הם נזקקים בשל פציעות או מחלות הקשורות לעבודתם.

לדברי שרה לאה ויטסון, מנהלת חטיבת המזרח התיכון בארגון Human Rights Watch, "ההתנחלויות הישראליות מפיקות רווחים מהפרת זכויותיהם של ילדים פלסטינים. ילדים מקהילות שהתרוששו עקב מדיניותה של ישראל, המקדמת התנחלויות ומפלה פלסטינים לרעה, נושרים מבתי הספר ומקבלים על עצמם עבודות מסוכנות משום שהם חשים שאין להם שום חלופה, בעוד ישראל מעלימה עין".

Human Rights Watch ראיין 38 ילדים ו-12 מבוגרים העובדים בשבעה משקים חקלאיים בהתנחלויות בבקעת הירדן, המשתרעת על-פני 30% משטח הגדה המערבית, ושבה נמצאות רוב ההתנחלויות החקלאיות.

על-פי הערכות הבנק העולמי, ההגבלות הישראליות המפלות על גישתם של פלסטינים לקרקע חקלאית ולמים בגדה המערבית, ובייחוד בבקעת הירדן, שהיא מרכז מסורתי של חקלאות פלסטינית, עולות למשק הפלסטיני יותר מ-700 מילון דולר ארה"ב מדי שנה. שיעור העוני בקרב פלסטינים בבקעת הירדן הוא בין הגבוהים בגדה המערבית, ומגיע ל-33.5%. פלסטינים מסוימים שוכרים קרקע חקלאית ממתנחלים ישראלים, שלהם הקצתה ישראל את הקרקעות לאחר שהפקיעה אותן באורח בלתי חוקי מפלסטינים.

המדיניות הישראלית התומכת בהעברת אזרחים לתוך השטח הכבוש וההפקעה הישראלית של קרקע ומשאבים בשטח זה עבור התנחלויות, מפרות את חובותיה של ישראל ככוח כובש על-פי אמנת ג'נבה הרביעית. לדברי ארגון Human Rights Watch, על הפרות אלה מתווספת ההפרה של זכויות עובדים פלסטינים המועסקים בהתנחלויות, ובהם גם ילדים. על ישראל לפרק את ההתנחלויות, ועד לפירוקן, עליה לאסור על מתנחלים להעסיק ילדים פלסטינים, בהתאם לחובותיה על-פי האמנות הבינלאומיות בנושא זכויות ילדים וזכויות עובדים.

כמעט כל הילדים הפלסטינים שאותם ראיין ארגון Human Rights Watch אמרו כי חשו שאין להם שום ברירה אלא לעבוד במשקים של התנחלויות כדי לסייע בפרנסת משפחותיהם.

ישראל הקצתה 86% מהקרקע בבקעת הירדן להתנחלויות, והיא מעניקה לתעשיית החקלאות בהתנחלויות כמויות גדולות בהרבה של מים שמקורם באקוויפר שמתחת לבקעת הירדן מאשר לפלסטינים החיים באזור זה. ההתנחלויות החקלאיות הישראליות מייצאות חלק ניכר מתוצרתן לחו"ל, לרבות לאירופה ולארה"ב.

אין בנמצא נתונים רשמיים, אולם ארגונים ישראליים ופלסטיניים לפיתוח ולזכויות עובדים מעריכים כי מאות ילדים עובדים בהתנחלויות חקלאיות לכל אורך השנה, וכי מספרם גדל בשיאן של עונות הקטיף.

הילדים שראיין ארגון Human Rights Watch אמרו כי סבלו מבחילות ומסחרחורות. חלקם סיפרו כי התעלפו במהלך עבודתם בקיץ, שבו מגיעות הטמפרטורות לעיתים קרובות ליותר מ-40 מעלות צלזיוס. הטמפרטורות בחממות שבהן עובדים ילדים רבים גבוהות אף יותר. ילדים אחרים סיפרו כי חוו הקאות, קשיי נשימה, צריבה בעיניים ופריחות בעור לאחר שריססו חומרי הדברה או נחשפו להם, בין היתר בתוך חללים סגורים. חלקם התלוננו על כאבי גב לאחר שסחבו ארגזים כבדים של תוצרת חקלאית או "תרמילים" המכילים חומרי הדברה.

דיני העבודה הישראליים אוסרים על בני נוער לשאת משאות כבדים ולעבוד בטמפרטורות גבוהות או עם חומרי הדברה מסוכנים, אולם ישראל אינה מחילה חוקים אלה להגנת ילדים פלסטינים העובדים בהתנחלויות. הרשויות הישראליות מקיימות ביקורות על תנאי העבודה של פלסטינים במשקים חקלאיים בהתנחלויות רק במקרים נדירים. כוחות הביטחון הישראליים, וכן משרד הכלכלה ומשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אומרים כולם כי הם בוחנים כיצד להחיל הגנות רבות יותר על פלסטינים העובדים בהתנחלויות, אולם לעת עתה, שום רשות אינה מוסמכת בבירור לאכוף את התקנות.

מתוך הילדים שרואיינו עבור דו"ח זה, 33 נשרו מהלימודים ועבדו כבמשרה מלאה בהתנחלויות ישראליות. מתוכם, 21 נשרו לפני שהשלימו את עשר שנות החינוך היסודי שהן בגדר חובה על-פי החוק הפלסטיני כמו-גם על-פי החוק הישראלי.

כדברי אחד הילדים: "אז מה אם יש לך השכלה, גם אז בסופו של דבר תעבוד בהתנחלויות."

מורים ומנהלים בבתי ספר פלסטיניים בבקעת הירדן אמרו כי ילדים העובדים בעבודה חלקית בהתנחלויות במהלך סופי השבוע ולאחר שעות הלימודים מגיעים לעיתים קרובות לשעורים כשהם מותשים.

הרשויות הישראליות מצהירות כי אינן מנפיקות היתרי עבודה לפלסטינים מתחת לגיל 18 לצורך עבודה בהתנחלויות. אולם, פלסטינים אינם זקוקים להיתרי עבודה ישראליים כדי להגיע למשקים של התנחלויות, הנמצאים מחוץ לשטחים המגודרים של ההתנחלויות.

כל הילדים והמבוגרים העובדים במשקים של התנחלויות שאותם ראיין ארגון Human Rights Watch אמרו כי נשכרו בידי מתווכים פלסטינים העובדים עבור מתנחלים ישראלים, כי שכרם שולם במזומן, וכי לא קיבלו תלושי שכר ולא חתמו על חוזי עבודה. ישראל מונעת מהרשויות הפלסטיניות להחיל את סמכות השיפוט שלהן על ההתנחלויות כמו-גם על רוב בקעת הירדן, אולם לדברי ארגון Human Rights Watch עליהן לעשות יותר כדי לאכוף את החוקים נגד עבודת ילדים באמצעות העמדה לדין של מתווכים.

על סמך דיווחי חדשות ומידע מאתרי התנחלויות וחברות, אירופה היא שוק היצוא העיקרי, ותוצרי יצוא חקלאיים מסוימים נשלחים לארצות הברית על ידי חברות ישראליות העובדות עם התנחלויות בבקעת הירדן. האיחוד האירופי פעל להוצאת תוצרי התנחלויות ישראליות מכלל הסכמי הסחר המועדפים הניתנים לסחורות ישראליות, ושבע-עשרה מדינות החברות באיחוד האירופי יעצו לעסקים לשקול את הסיכונים המשפטיים, הכספיים והסיכונים למוניטין כתוצאה ממעורבות בסחר עם התנחלויות, אבל לא הורו לעסקים לשים קץ לסחר זה. ארצות-הברית ממשיכה למעשה להעניק לתוצרי התנחלויות ישראליות יחס מועדף, במסגרת הסכם הסחר החופשי ארצות-הברית – ישראל. על ארצות-הברית לשנות את ההסכם כך שלא יכלול את תוצרי ההתנחלויות. משרד העבודה האמריקני מנהל ומפרסם רשימה של יותר מ-350 מוצרים מארצות זרות המיוצרים במדינות אחרות באמצעות עבודת כפייה או עבודת ילדים, אבל לא כלל ברשימה תוצרים מהתנחלויות ישראליות.

על מדינות אחרות ועל עסקים לקיים את חובותיהם שלהם שלא להפיק תועלת מתרומה להפרת זכויות האדם של פלסטינים בגדה המערבית. זאת, על-ידי ניתוק קשריהם העסקיים עם התנחלויות, לרבות יבוא של תוצר חקלאי מהתנחלויות, אמר ארגון Human Rights Watch.

לדברי ויטסון, "ההתנחלויות הן מקור להפרה יומיומית של זכויות, ובין היתר להפרת זכויותיהם של ילדים. אסור למדינות אחרות ולעסקים להפיק מהן תועלת או לתמוך בהן".

תמונה שבה נראית חווה בבעלות פלסטינית נבחרה בשוגג כתמונת שער ששימשה אמצעי המחשה לדו"ח מאפריל 2015 בנושא עבודת ילדים בהתנחלויות חקלאיות ישראליות בגדה המערבית. הסרנו את התמונה המטעה ופרסמנו אחרת במקומה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.