Skip to main content

מצרים: לשחרר את העצורים, לבטל את משטר החירום ולהפסיק את העינויים

על הצבא להתחייב להשלים את הניתוק מההפרות של עידן מובארכ

(קהיר) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי המועצה הצבאית העליונה במצרים צריכה לפעול לאלתר לשחרורם של האנשים שנעצרו במהלך התסיסה האחרונה במדינה, לבטל את חוקי החירום ולהתחייב בבירור לשים קץ לעינויים ולהתעללות המשטרתית. ב-13 בפברואר 2011 הורתה המועצה על השעיית החוקה ועל פיזור הפרלמנט.

לדברי קנת' רות', מנכ"ל ארגון Human Rights Watch, "בראש סדר העדיפויות של רשויות הצבא המצרי צריכה לעמוד הקמת ממשלה שתכבד את זכויות האדם ותכונן שלטון חוק. לפני כל דבר אחר, חשוב שהמועצה הצבאית העליונה תבטל את משטר החירום ותגלה אפס-סובלנות לדפוסי פעולה פוגעניים מהעבר".

בהודעה מספר 5 של המועצה הצבאית העליונה מיום 13 בפברואר היא הכריזה על הקמת ועדה שתנסח חוקה חדשה אשר תובא לאישור במשאל עם. ארגון Human Rights Watch הפציר במועצה לוודא כי כל הגופים שיופקדו על ניסוח החוקה ועל תכנון המעבר למשטר דמוקרטי יהיו כוללים, מהימנים, שקופים וחייבים במתן דין וחשבון.

לצורך בניית אמון, על רשויות הצבא לנקוט את הצעדים המוקדמים שלהלן:

  1. לשחרר לאלתר את כל העצורים שעדיין נתונים במשמורת הצבא או להגיש נגדם כתב אישום בגין עברה פלילית המוכרת בדין הפלילי הרגיל, להביא אותם באופן מידי בפני שופט עצמאי ולהעמידם לדין בבית משפט העומד באמות המידה הבינלאומיות למשפט הוגן.
  2. להבטיח חקירה עצמאית, יסודית ושקופה של כל ההאשמות המהימנות על מעשי עינויים שבוצעו בידי המשטרה הצבאית במהלך השבועיים האחרונים, ובהם ששת המקרים שדווח עליהם לארגון Human Rights Watch.
  3. לבטל את חוק החירום המעניק למשרד הפנים סמכויות נרחבות לעצור ולהחזיק במעצר אנשים באופן שרירותי ואשר מגביל את הזכות לחופש ההתאגדות ואת הזכות לקיים התאספויות לא אלימות.
  4. להבטיח את הזכות לחופש ההתאספות באמצעות התרת פעולות מחאה ציבוריות לא אלימות ולהבטיח את זכותם של עובדים להתארגן באיגודים מקצועיים עצמאיים ולשבות ללא אלימות.
  5. להודיע ברבים על מדיניות של אפס-סובלנות כלפי עינויים והתעללות וכלפי "העלמה" כפויה בידי שירות חקירות ביטחון המדינה ובידי גורמים אחרים במשרד הפנים כמו-גם בידי קציני צבא. להנחות את כל כוחות הביטחון והחברים בכוחות המזוינים לסרב לכל פקודה לבצע פגיעות כאלה ולהזהיר כי מי שיבצע פעולות כאלה יעמוד לדין פלילי.
  6. להנחות את התובע הכללי לפתוח חקירות נגד גורמים במשרד הפנים, כולל בכירים, שהורו בעבר על ביצוע עינויים, העלימו עין מעינויים או עינו בעצמם, ובייחוד לחקור קציני שירות חקירות ביטחון המדינה שלכאורה "העלימו" ועינו עצירים.

לדברי רות', "הפיקוד הצבאי במצרים טוען כי התערבותו של הצבא במשבר נועדה להבטיח את מימוש רצון העם. השאיפה החשובה ביותר של עם שבמשך זמן רב נאנק תחת משטר רודני היא לקיים שלטון חוק ולהגן על זכויות האדם היסודיות".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.