Skip to main content

סגירת רשת בתי הסוהר הסודיים בסין

נאבקים במעצר השרירותי במחוזות הסיניים

בחודש ספטמבר דיווחה התקשורת הממלכתית בסין כי משטרת בייג'ינג עצרה את יושב הראש והמנהל הכללי של חברה פרטית שהואשמה בכליאת אנשים במתקני מעצר מאולתרים וסודיים שארגון Human Rights Watch סייע לחשוף, ואשר מכונים "בתי סוהר שחורים".

בכל שנה עוצרים גורמי שלטון מקומיים אלפי אנשים שמנסים  להתלונן בפני בייג'ינג על השלטון המקומי ומחזיקים אותם במתקנים המכונים "בתי סוהר שחורים". לאחר מעצרם של מגישי התלונות הם סובלים מהתעללות, הכוללת אלימות גופנית ומינית, מניעת מזון ושינה, מניעת טיפול רפואי והפחדה. עד לאחרונה, הממשלה המרכזית לא פעלה לסגירתם של מתקנים אלה, אלא פשוט הכחישה את קיומם.

חוקרי ארגון Human Rights Watch ראיינו עשרות עצירים לשעבר. תיעדנו את התפשטות התופעה של חטיפת מגישי תלונות מרחובות בייג'ינג ומבירות המחוזות בידי בריונים בלבוש אזרחי שהופקדו על משימה זו, ועל החזקתם של העצורים ללא קשר עם החוץ בתוך "בתי סוהר שחורים".

שבועיים לאחר שפרסמנו את ממצאינו במסיבת עיתונאים בהונג קונג, התפרסמה בכתב העת "ליאוונג", היוצא לאור בשפה הסינית ומיועד לפקידים ולמעצבי מדיניות במפלגה הקומוניסטית, כתבה שדיווחה גם היא על ממצאינו בנושא "בתי הסוהר השחורים". זמן קצר לאחר מכן הורתה ממשלת סין ל-582 משרדי הקישור של הרשויות המקומיות והמחוזיות, שבסיסם בבייג'ינג ואשר שימשו לעתים מזומנות כ"בתי סוהר שחורים" בעצמם, לקבוע לוח זמנים לסגירתם הסופית.

לאחרונה הכריזה התקשורת הממלכתית בסין כי הלשכה לביטחון הציבור בבייג'ינג' פתחה בחקירה בנוגע לחברה הפרטית "אניואנדינג שירותי טכנולוגיה ביטחונית", שלטענת כתב העת צייג'ינג, והעיתונים "יומון המטרופולין הדרומי" ו"יומון סין", איישה וניהלה "בתי כלא שחורים" בבייג'ינג.

משמעות החקירה היא כי ממשלת סין מתייחסת סוף סוף לצורך הדחוף לסגור את "בתי הסוהר השחורים" שסייענו לחשוף. ארגון Human Rights Watch מתכנן לפרסם מחדש את הדו"ח שלנו בנושא "בתי הסוהר השחורים" בסין בתחילת שנת 2011, ונמשיך לפעול להפסקת המעצר השרירותי בבתי כלא סודיים.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country