Skip to main content

ארגון Human Rights Watch חשף כי גופים הממשיכים את דרכן של קבוצות מיליציה שממשלת קולומביה טענה שפורקו לפני ארבע שנים, המשיכו למעשה לבצע הפרות נרחבות. בדו"ח שפרסמנו מוצגות הראיות שנאספו במהלך שנתיים של מחקר ממוקד הנשען על למעלה מעשרים שנות מחקר ודיווח על קולומביה.

קבוצות המשך אלה, שמספר החברים בהן מגיע לאלפים, פועלות באזורים נרחבים בקולומביה ונושאות באחריות למעשי טבח, הרג, עקירה בכפייה, אונס וסחיטה, וכן לסחר בסמים. הקבוצות פוגעות בין השאר בפעילים למען זכויות האדם, בחברי איגודים מקצועיים ובאזרחים מן השורה המשמיעים את קולם ומתנגדים למעורבות בפעילות פלילית.

למרות האיום החמור הנשקף לאזרחי קולומביה מקבוצות אלה, הממשלה טרם נקטה כל צעד רציני לטיפול בבעיה. יחידות משטרה שהופקדו על ההתמודדות עם הקבוצות הללו אינן נוכחות באזורים רבים שהקבוצות פועלות בהם ורק ארבעה מאנשי התביעה הופקדו על חקירתן. באזורים רבים, נראה כי חברים בכוחות הביטחון הציבוריים מגלים סובלנות לפעילותן של הקבוצות.

דיווחים ומאמצי הסברה קודמים של ארגון Human Rights Watch תרמו להתניית הסיוע הצבאי של ארה"ב לקולומביה בעמידה בסטנדרטים של זכויות האדם, סייעו במניעת אישורם של חוקים שהיה בהם כדי לפגוע במיצוי הדין עם שותפיהן של קבוצות המיליציה, והובילו לביצוע רפורמות בתהליך פירוקן של המיליציות.

אנו נוסיף ללחוץ על ממשלת קולומביה לשמור על זכויות האדם. נעשה זאת באמצעות עמידה בקשר ישיר עם גורמים רשמיים, באמצעות השמעת קולנו בפומבי ובאמצעות הפצרה בגורמים בינלאומיים להטיל את כובד משקלם בעניינה של קולומביה. אנו שואפים להבטיח מתן דין וחשבון על מעשי זוועה שבוצעו בידי כוחות הביטחון הציבוריים ובידי חברים בקבוצות חמושות; לחזק מוסדות מפתח, דוגמת בית המשפט העליון של קולומביה; ולהבטיח סיוע לעקורים ולקרבנות אחרים של ההפרות.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country