Skip to main content

ב-19 במארס הוציא משרד הפנים המצרי צו המתיר למאמיני דתות "לא מוכרות" לקבל מסמכי זיהוי חיוניים מבלי שיהיה עליהם לספק הצהרת שווא על כך שהנם מוסלמים או נוצרים כביכול.

שינוי זה בא בעקבות פעילותם של הארגונים Human Rights Watch ו"היזמה המצרית לזכויות אישיות" בנושא זה. בשנת 2007 פרסמו שני הארגונים דו"ח משותף שבו נתנו פומבי לבעיה ותיעדו את מדיניות משרד הפנים שסירב להנפיק מסמכי זיהוי - שחובה להחזיק בהם - למצרים בני האמונה הבהאית, כמו-גם לאזרחים שהמירו את דתם מהאסלאם לנצרות, אלא אם כן אנשים אלה הסכימו להתכחש לדתם האמתית.

לאחר פרסום הדו"ח נפגשו אנשי Human Rights Watch עם נציגי משרד הפנים ועם גורמים ממשלתיים נוספים וקראו לממשלה לשנות את מדיניותה, שהפלתה לרעה אזרחים על רקע אמונתם הדתית בלבד. "היזמה המצרית לזכויות אישיות", שהנה ארגון מצרי שארגון Human Rights Watch עובד אתו בשיתוף פעולה הדוק, עתרה לבית המשפט העליון לעניינים מנהליים במצרים, אשר קיבל את טענת הארגון כי שלילת מסמכים רשמיים מהמיעוט הבהאי הוא בגדר אפליה לרעה. שלושה ימים לאחר פסיקת בית המשפט תיקן משרד הפנים את מדיניותו.

קראו עוד.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.