ผู้ลี้ภัยชาวพม่าที่ค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ ใกล้กับอำเภอแม่สอด ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งค่ายผู้ลี้ภัยเก้าแห่งที่ตั้งอยู่บนชายแดนไทย –พม่า, กันยายน 2555