(Brisel, 15. juli 2015) – Novinari na zapadnom Balkanu rade u neprijateljskomokruženju koje direktno utječe na njihovu mogućnost kritičkog i nezavisnog izvještavanja, presudnog za demokratsko društvo, kaže se u danas objavljenom izvještaju organizacije Human Rights Watch. Organi vlasti u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji trebali bi odmah poduzeti korake u cilju stvaranja sigurnih uvjeta za rad medija i stati u kraj nekažnjivosti za krivična djela protiv novinara.

U izvještaju na 69 stranici pod naslovom “Teška profesija: sloboda medija na udaru”, dokumentiraju se fizički napadi i prijetnje, uključujući i prijetnje smrću, sudske tužbe u cilju kažnjavanja te kampanje blaćenja, na čijoj su meti novinari u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Izvještaj je zasnovan na intervjuima sa 86 novinara, od kojih većina izvještava o osjetljivim temama, poput ratnih zločina i korupcije, u te četiri zemlje zapadnog Balkana. Human Rights Watch je dokumentovao i nekoliko slučajeva kibernetičkih napada na internetske medijske kuće koje su se kritički izražavale u odnosu na vlade. Ni u jednoj od tih zemalja se ne provode adekvatne istrage niti se adekvatno procesuiraju napadi na novinare, utvrdio je Human Rights Watch.

“Zemlje zapadnog Balkana već dvije decenije glasno najavljuju svoje okretanje ka demokratiji, ali zastrašivanjem i napadima na novinare se demokratija guši”, kaže Lydia Gall, istraživačica za Balkan i istočnu Evropu pri organizaciji Human Rights Watch. “EU bi trebala u sklopu procesa pregovora za članstvo u EU pritisnuti zemlje zapadnog Balkana da zaustave zastrašivanje i procesuiraju  krivična djela usmjerena protiv novinara.”