חייל מצרי שומר במגדל בגבול ישראל מצרים, 29 בנובמבר, 2010.