לבנון עובדת זרה

אשה אריתראית, משמאל, מחזיקה בשלט בו כתוב בערבית: "ביום זכויות הנשים הבינלאומי אנו תומכות בזכויותיהן של העובדות הזרות", בזמן הפגנה שנערכה בדרישה שרשויות לבנון ינקטו בצעדים להגן על אותן עובדות. ביירות, לבנון, 8 במארס 2009.
© 2009 גרייס קסב/AP Photo