ענישה גופנית בבתי ספר בארה"ב

שחזור של מחבטים ששימשו להשליט משמעת על ילדים בבתי ספר ציבוריים בארה"ב.
© 2008 Human Rights Watch