שחזור של מחבטים ששימשו להשליט משמעת על ילדים בבתי ספר ציבוריים בארה"ב.