Skip to main content

פער האחריות בשימוש ברובוטים הורגים

מכשולים בפני אחריות משפטית מלמדים על הצורך לאסור על השימוש באמצעי זה

(ג'נבה) – ארגון Human Rights Watch אמר בדו"ח שהוא מפרסם היום כי מתכנתים, יצרנים ואנשי צבא יוכלו כולם לחמוק מנשיאה באחריות משפטית בגין הרג ופציעה לא חוקיים בידי כלי-נשק עצמאיים לגמרי, או "רובוטים הורגים". הדו"ח פורסם לקראת כינוסה של ישיבה רב-צדדית בנושא במשרדי האו"ם בג'נבה.

הדו"ח, המשתרע על-פני 38 עמודים, "זהירות, פער מסוכן: היעדר אחריות משפטית בגין שימוש ברובוטים הורגים" מפרט קשיים ניכרים בהטלת אחריות משפטית אישית בגין שימוש בכלי נשק עצמאיים לגמרי, הן במסגרת הדין הפלילי והן במסגרת המשפט האזרחי. הדו"ח אף מתאר בפירוט את ההשלכות של כשל בהטלת אחריות משפטית. הדו"ח הוא פרי שיתוף פעולה בין ארגון Human Rights Watch והקליניקה לזכויות האדם בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת הארוורד.

לדברי בוני דוקרטי, חוקרת בכירה בחטיבת אמצעי הלחימה בארגון Human Rights Watch, "היעדר מיצוי דין משמעו היעדר הרתעה מפני פשעים עתידיים, היעדר צדק עבור הקרבנות, והיעדרו של גינוי לצד האחראי". "המכשולים הרבים העומדים בפני עשיית צדק עבור קרבנות אפשריים מלמדים מדוע עלינו לאסור בדחיפות על השימוש בכלי נשק עצמאיים לגמרי".

כלי נשק עצמאיים לגמרי הם צעד נוסף מעבר למל"טים הקיימים כיום, הנשלטים מרחוק, כיוון שהם יוכלו לבחור מטרות ולתקוף אותן ללא שליטה אנושית משמעותית. אף שהם אינם קיימים עדיין, ההתקדמות הטכנולוגית המהירה בכיוון זה מושכת תשומת לב בינלאומית ומעוררת דאגה.

ארגון Human Rights Watch הוא מייסד שותף של "הקמפיין לעצירת רובוטים הורגים" ומשמש כמתאם שלו. הקואליציה הבינלאומית, שבה חברים יותר מ-50 ארגונים בינלאומיים, קוראת לאסור מראש על פיתוחם וייצורם של כלי נשק עצמאיים לגמרי ועל השימוש בהם.

הדו"ח יחולק בישיבה בינלאומית חשובה בנושא "מערכות נשק קטלניות עצמאיות" שתתקיים במשרדי האו"ם בג'נבה בין ה-13 ל-17 באפריל 2015. רבות מ-120 המדינות שהצטרפו לאמנה בדבר כלי נשק קונבנציונליים צפויות להשתתף בישיבת המומחים בנושא, שדיוניה מתקיימים בהמשך לדיונים שהחלו בישיבת מומחים ראשונית בנושא בחודש מאי 2014.

ארגון Human Rights Watch מאמין כי ההסכמה לעסוק בכלי נשק אלה בפורום של האמנה בדבר כלי נשק קונבנציונאליים תוביל בסופו של דבר לחוק בינלאומי חדש שיאסור לגמרי על כלי נשק עצמאיים. האמנה בדבר כלי נשק קונבנציונאליים כבר הטילה בשנת 1995 איסור מניעתי על השימוש בקרני לייזר מעוורות.

אחד החששות העיקריים בכל הנוגע לכלי נשק עצמאיים לגמרי הוא שהם יינטו לגרום להרג ולפציעה של אזרחים תוך הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי ושל משפט זכויות האדם הבינלאומי. היעדרה של שליטה אנושית משמעותית, המאפיין את כלי הנשק, יקשה על הטלת האחריות פלילית בגין מעשים בלתי חוקיים כאלה על אדם כלשהו.

לדברי ארגון Human Rights Watch, ניתן יהיה למצוא מפקדים או מפעילים צבאיים אשמים במקרה שבו הם שיגרו כלי נשק עצמאיים לגמרי ביודעין כדי לבצע פשע. אולם, סביר כי אלה יחמקו מעונש במצבים הרגילים יותר, שבהם לא היה באפשרותם לחזות את התקיפה הבלתי חוקית של רובוט עצמאי ו/או לעצור אותה.

לדברי דוקרטי, המשמשת גם מרצה בקליניקה לזכויות האדם של אוניברסיטת הארוורד, "כלי נשק עצמאי לגמרי יוכל לבצע מעשים שהיו עולים לכדי פשע מלחמה במקרה שאדם היה מבצע אותם, אולם הקרבנות לא יזכו לראות איש נענש בגין פשעים אלה". לדבריה "התייחסות לפעולות כאלה כ"תאונות" או "תקלות" מקלה ראש בפגיעה הקטלנית שהן עלולות לגרום".

לדברי ארגון Human Rights Watch, המכשולים בפני מיצוי הדין יהיו גבוהים באותה מידה בכל הנוגע למשפט האזרחי. הוכחת אחריות נזיקית תהיה, לפחות בארה"ב, בלתי אפשרית כמעט, בשל החסינות שמעניק החוק לצבא ולקבלנים הפועלים מטעמו ובשל המכשולים הראייתיים הקיימים בתביעות נזיקין הנוגעות למוצרים. במדינות רבות אחרות קיימות שיטות דומות של חסינות ריבונית.

יעילותה של תביעה אזרחית, גם אם תצלח, תהיה מוגבלת ככלי למיצוי הדין. עונשים בהליכים אזרחיים מתמקדים בפיצוי הקרבנות, ולא בענישה של ממש. אף שפיצויים כספיים עשויים לסייע לקרבנות, אין בהם משום תחליף לנשיאה באחריות פלילית מבחינת ההרתעה, הצדק הגמולי ואות הקלון המוסרי.

לדברי ארגון Human Rights Watch, שיטה שבמסגרתה קרבנות יזכו לפיצויים מבלי להוכיח אשמה משפטית לא תוביל למיצוי דין משמעותי, ורוב הממשלות יהססו לאמץ שיטה כזאת.

פער הנשיאה באחריות הוא רק אחד מתוך חששות רבים שמעוררים כלי נשק עצמאיים לגמרי. בפרסומים אחרים, התייחס ארגון Human Rights Watch בפירוט לאתגרים שיעמדו בפני כלי נשק כאלה בכל הנוגע למשפט ההומניטארי הבינלאומי ולמשפט זכויות האדם הבינלאומי. בנוסף, העלה ארגון Human Rights Watch חששות הנוגעים לסכנה של מרוץ חימוש, לסכנות הטמונות בהפצה נרחבת של כלי הנשק, ולסוגיות הנוגעות לשאלה האם זה מוסרי לאפשר למכונות לקבל החלטות של חיים או מוות בשדה הקרב.

לדברי דוקרטי, "היעדר נשיאה באחריות מחזק את הטיעונים המשפטיים, המוסריים והטכנולוגיים נגד כלי נשק עצמאיים לגמרי ואת הקריאה לאיסור מניעתי". 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.