ایران: افراد دارای معلولیت با تبعیض و بد‌رفتاری روبرو هستند

 بر اساس گزارش مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که امروز منتشر شد، افراد دارای معلولیت نه تنها با تبعیض و بد‌رفتاری در ایران مواجه هستند ، بلکه محیط اطراف آنها نیز دسترس پذیر نیست.

Related Content

خاورمیانه و آفریقای شمالی
Two women who use wheelchairs attempting to cross a road in Tehran, the capital of Iran.