Συμμετέχοντες σε δράσεις δρόμου από το Athens Checkpoint, ένα κέντρο πρόληψης του HIV, συνομιλούν με άστεγο χρήστη ναρκωτικών στην Αθήνα. Υπάρχει καθολική απαγόρευση πρόσβασης για τους ενεργούς χρήστες ναρκωτικών σε κρατικούς και δημοτικούς ξενώνες αστέγων.