Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζουν μπροστά από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.