Skip to main content

World Report 2016: Eiropas Savienība

2015

A rescue operation by the Irish Navy ship Le Eithne, participating in the Frontex mission Triton, on June 6, 2015.

© 2015 AP Foto/Irish Defence Forces

Keynote

 
Afghan refugees in Greece
Twin Threats

How the Politics of Fear and the Crushing of Civil Society Imperil Global Rights

Essays

 
Thirteen-year-old Sifola in the home she shares with her husband and in-laws in Bangladesh. Sifola’s parents, struggling with poverty, took her out of school and arranged for her marriage so that the money saved could pay for her brothers’ schooling. © 20
Ending Child Marriage

Meeting the Global Development Goals’ Promise to Girls

 
Bhumika Shrestha, a transgender woman in Nepal, holds her citizenship certificate, which listed her as male in 2011. Nepal legally recognized a third gender category beginning in 2007, but it took Shrestha and other activists and transgender citizens unti
Rights in Transition

Making Legal Recognition for Transgender People a Global Priority

 
The door of a cell at Lusaka Central Prison. Children are routinely incarcerated in Zambia for minor offenses and frequently held together with adults, putting them at increased risk of sexual violence and other abuses. © 2010 João Silva
Children Behind Bars

The Global Overuse of Detention of Children

Latvija

Latvijā ir liels skaits bezvalstnieku. Saskaņā ar ANO Cilvēktiesību komisijas datiem, 2014. gada beigās vairāk nekā 12% no valsts iedzīvotājiem bija bezvalstnieki (iestādes viņus dēvē par "nepilsoņiem"). Neskatoties uz 2013. gada reformu, kuras viens no mērķiem bija atzīt pilsonību nepilsoņu bērniem, kuri ir dzimuši un dzīvo Latvijā, saskaņā ar nevalstisko organizāciju "Eiropas bezvalstnieku tīkls" un "Latvijas Cilvēktiesību centrs" ziņojumiem, 2015. gada sākumā Latvijā bija 7800 bērni bezvalstnieki.

Turpinās diskriminācija pret krievvalodīgajiem, īpaši izglītības un nodarbinātības jomās. Latvijas nepilsoņiem ir liegts ieņemt noteiktus amatus ierēdniecībā un citās profesijās. Viņiem ir arī noteikti ierobežojumi zemes iegādē.

Valsts noteiktie ierobežojumi krievu valodai kā mācību valodai skolās ietekmē izglītības kvalitāti reģionos, kur dzīvo krievvalodīgie iedzīvotāji. Latvijas vidusskolās ir prasība vismaz 60% mācību priekšmetu pasniegt latviešu valodā.

2015. gadā iestādes turpināja ieviest sankcijas pret personām un organizācijām, tai skaitā pret muzeja darbinieku un vietējās pašvaldības deputātu par iespējamo latviešu valodas kā darba valodas nelietošanu.

Jūnijā Latvijas galvaspilsētā Rīgā notika EuroPride 2015, ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura laikā tiek organizēts lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuāļu gājiens; katru gadu tas tiek rīkots citā Eiropas pilsētā. Šī bija pirmā reize, kad EuroPride tika organizēts bijušajā Padomju Savienības republikā. Tomēr jūnijā Latvijas valdība arī galīgajā lasījumā pieņēma normu, kas paredz pienākumu skolām nodrošināt izglītojamo tikumisko audzināšanu, atbilstoši Satversmē ietvertajai definīcijai par laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti.