חשיבות עליונה למניעת מעשי זוועה המוניים במשבר ישראל-פלסטין

בהתחשב בזלזול של הרשויות הישראליות והן של ארגונים חמושים פלסטיניים בחיי אזרחים, גורמי הסיכון לביצוע מעשי זוועה המוניים ברורים. סימני האזהרה המקדימים הכוללים רטוריקה רווית שנאה ודה-הומניזציה, איומים בפגיעה באזרחים והפרות חמורות של דיני המלחמה העולות כדי פשעי מלחמה, כבר ניכרים.

map of Canada