Azərbaycan: Hökuməti tənqid edənlərə qarşı amansız repressiyalar

Human Rights Watch təşkilatının bu gün açıqladığı hesabatında bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti öz tənqidçilərinə və müstəqil təşkilatlara qarşı amansız repressiya dalğasına yenidən start verib. 

Azərbaycan hökuməti ölkədəki iqtisadı böhranın qarşısını almaq üçün ciddi şəkildə maliyyə və digər əmakdaşlığa can atdığı vaxtda Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində hökuməti islahatlara israr etmək üçün Avropa Birliyi və beynəlxalq maliyyə institutlarının əlində nadir bir imkanı vardır.

Region / Country