רצועת עזה: במהלך הלחימה בחודש מאי בוצעו לכאורה פשעי מלחמה

(ירושלים) – ארגון Human Rights Watch אמר היום כי במהלך הלחימה במאי 2021, כוחות ישראליים וארגונים פלסטיניים חמושים ביצעו ברצועת עזה ובישראל התקפות שהפרו את דיני המלחמה ואשר עולות לכאורה כדי פשעי מלחמה. רשויות הצבא הישראלי והרשויות הפלסטיניות כושלות זה שנים בחקירת הפרות של דיני המלחמה שבוצעו ברצועת עזה או ממנה.

ארגון Human Rights Watch חקר שלוש התקפות ישראליות באתרים שלא היו בסביבתם מטרות צבאיות ברורות ושבהן נהרגו 62 אזרחים פלסטינים. ארגונים פלסטיניים חמושים ביצעו גם הם התקפות בלתי-חוקיות, וירו יותר מ-4,360 רקטות ופצצות מרגמה בלתי-מונחות לעבר מרכזי אוכלוסייה ישראליים, אגב הפרה של האיסור על התקפות מכוונות או חסרות הבחנה על אזרחים. ארגון Human Rights Watch יפרסם בנפרד את ממצאיו בנוגע לירי רקטות על ידי ארגונים פלסטיניים חמושים.