יצירת אקלים של פטור מעונש

כשלון הצבא הישראלי בחקירת עבירות

הדו"ח בן 126 העמודים מתעד את כישלונה של ישראל לקיים את מחויבותה (על פי חוק) לחקור מקרי מוות ופציעה של אזרחים שנגרמו כתוצאה משימוש בכוח קטלני במסגרת פעולות שיטור ואכיפת החוק - כגון פיקוח על הפגנות או אכיפת עוצר - כמו גם במסגרת של סיטואציות קרביות כאשר ישנן ראיות לכאורה, או טענות מהימנות, על כך שחיילים פגעו במכוון באזרחים, או נמנעו מלנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להגן על אזרחים מפני פגיעה. הדו"ח בוחן בפרוטרוט יותר מתריסר מקרים שבהם כוחות צה"ל בשטחים הפלסטינים הכבושים הרגו, או פצעו קשה, אזרחים פלסטינים, בריטים ואמריקאים. יש להדגיש שרוב המקרים שנחקרו לא התרחשו במצבים של עימות מזוין; הם התרחשו במסגרת פעולות של אכיפת החוק.