יצירת אקלים של פטור מעונש

כשלון הצבא הישראלי בחקירת עבירות