סוג ב': אפלייה נגד ילדים ערבים בבתי הספר בישראל

אפלייה נגד ילדים ערבים בבתי הספר בישראל

קרוב לאחד מכל ארבעה מ-1.6 מיליון ילדי ישראל בגילאי בית-ספר לומדים בבתי-ספר ציבוריים הנמצאים תחת שיטה מופרדת מהשאר. הילדים בבתי הספר הללו הם פלשתינאים אזרחי ישראל. איכות בתי-הספר שלהם ברמה שונה לחלוטין מזו של בתי הספר הציבוריים בהן לומדים רוב התלמידים הישראלים, היהודים. בתי הספר של הילדים הפלשתינאים – הרבה פעמים צפופים, חסרים בצוות לימודי, בנויים בצורה קלוקלת, לא משומרים, או לעתים פשוט לא קיימים – מציגים פחות אמצעים והזדמנויות לימודיות מאלו שמוצעים לשאר ילדי ישראל. הדו"ח הזה בוחן את האפלייה כנגד ילדי ישראל הפלשתינאים בהבטחת הזכות לחינוך. הממשלה הישראלית מפעילה שתי מערכות חינוך, אחת עבור הילדים הערבים ואחת עבור הילדים היהודים. האפלייה כנגד הילדים הערבים בישראל נוגעת בכל פן במערכת. משרד החינוך מכיר בכך שהמשרד מעביר פחות כסף עבור כל תלמיד במערכת החינוך הערבית מאשר במערכת החינוך היהודית. בתי הספר היהודים גם מקבלים מימון נוסף עבור בנייה ועבור תכניות מיוחדות שממומנות דרך סוכנויות ממשלתיות שונות. הפער עצום בכל קנה מידה שהרשויות הישראליות מודדות.