Türkiye’de Gözaltında İşkenceye Son Verilmesi: Çözümleme ve Öneriler

Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Komitesi) Bilgilendirme Çalışması

Legacy Link
Türkiye 1997 yılından bu yana, art arda çıkardığı yasa reformlarıyla güvenlik güçlerince uygulanan işkencenin ve kötü muamelenin azaltılmasında azımsanmayacak bir ilerleme gösterdi. Ne var ki Türk hükümetinin de kabul ettiği gibi, bu yasaların uygulanmasında süregelen sorunlar var. Güvenlik güçlerinin işkence ve kötü muameleye karşı getirilen kurallara uymasını sağlamanın yolu iç denetimin yoğunlaştırılmasından, devletin ayrı ayrı işkence ve kötü muamele iddialarına karşı yanıtını keskinleştirmesinden ve gözaltı süresince bağımsız denetime izin vermesinden geçiyor. Bu yazı, birkaç haftalık bir süre içinde alınabilecek önlemleri ortaya koyuyor. Bu önlemler tam olarak benimsenirse, Türkiye gözaltında işkenceye son verilmesine yaklaşmakta önemli bir adım atmış olacak.
Region / Country