publications

Appendix II: Index of Chinese Names

Chinese Pinyin

Chinese Characters

Ai Xiaoming

艾晓明

Chen Guangzhong

陈光中

Chen Ruihua

陈瑞华

Cheng Guangcheng

陈光诚

Cheng Hai

程海

Cheng Kejie

程克杰

Chi Jianwei

池建伟

Gao Zhisheng

高智晟

Geng He

耿和

Guo Feixiong (Yang Maodong)

郭飞雄 (本名杨茂东)

Guo Guoting

郭国汀

Guo Qizhen

郭起真

He Wei

何伟

Hu Jia

胡佳

Hu Jintao

胡锦涛

Hu Xiao

胡啸

Hua Huiqi

华惠棋

Huang Jinqiu

黄金秋

Jia Chunwang

贾春旺

Jiang Daocai

蒋道财

Li Fangping

李方平

Li Heping

李和平

Li Hong (Zhang Jianhong)

力虹 (本名张剑红)

Li Jianping

李建平

Li Jianqiang

李建强

Li Jinsong

李劲松

Li Qingsong

李轻松

Li Subin

李苏宾

Li Yuanlong

李元龙

Lü Gengsong

吕耿松

Luo Gan

罗干

Mao Liequn

毛列群

Meng Xianming

孟宪明

Mo Shaoping

莫少平

Nie Shubin

聂树斌

Ouyang Zhigang

欧阳志刚

Pu Zhiqiang

浦志强

Pu Zhiqiang

浦志强

Ren Hua

任华

She Xianglin

佘祥林

Shi Tao

师涛

Tang Jingling

唐荆陵

Teng Biao

滕彪

Wang Bing

王冰

Wang shengjun

王胜俊

Wang Wanxiong

王万雄

Wang Yibing

王一兵

Wei Rujiu

魏汝久

Wen Jiabao

温家宝

Wu Lihong

吴立红

Xiao Yang

肖扬

xu Shuangfu

徐双富

Xu Zhiyong

许志永

Yan Zhengxue

严正学

Yang Chunlin

杨春林

Yang Jianxin

杨建新

Yang Tianshui

杨天水

Yang Xiaoqing

阳小青

Yang Zaixin

杨在新

Yuan Weijing

袁伟静

Zhang Jiankang

张鉴康

Zhang Jianzhong

张建中

Zhang Lihui  

张立辉

Zhang Lin

张林

Zhang Yan

张燕

Zhao Dacheng

赵大程

Zheng Enchong

郑恩宠

Zheng Xiaoyu

郑筱萸

Zhou Heng

周恒

Zhou Zhirong

周志荣