HUMAN RIGHTS
WATCH המזרח התיכון וצפון אפריקה FrenchSpanishRussianKoreanArabicHebrewspacer
RSSPortugueseGermanChinesePersianMore Languagesspacer
  
לבנון/ישראל: רקטות חיזבאללה כוונו על אזרחים במלחמת 2006
התקפות על צפון ישראל הפרו את דיני המלחמה


" ההסברים שסיפק חיזבאללה לסיבות שבגינן ירה הארגון רקטות על האוכלוסייה האזרחית של ישראל בשום אופן אינם מצדיקים את המעשים הבלתי-חוקיים הללו. "
שרה לאה וויטסון, מנהלת החטיבה למזרח התיכון בארגון Human Rights Watch
  

Also available in

arabic  english  french  german  persian  portuguese  russian  spanish 

(בירות, 29 באוגוסט 2007) במהלך מלחמת 2006 ירה חיזבאללה אלפי רקטות על אזורים אזרחיים בצפון ישראל, ללא הבחנה ולעיתים באופן מכוון; מן ההתקפות נהרגו לפחות 39 אזרחים, כך עולה מדו"ח של ארגון Human Rights Watch המתפרסם היום. חיזבאללה הצדיק את התקפותיו על יישובים ישראליים בטענה שהן היו תגובה לירי ישראלי חסר הבחנה לשטח דרום לבנון ובכך שמדובר היה באמצעי לגרור את ישראל למערכה קרקעית; לדברי ארגון Human Rights Watch, הצדקות אלה משוללות כל בסיס חוקי לפי דיני המלחמה.  

לאורך 128 עמודי הדו"ח, שנקרא "אזרחים על הכוונת: התקפות הרקטות של חיזבאללה על ישראל במלחמת 2006", מוצגים למעלה מעשרים מקרי מבחן המבוססים על תחקיר שטח נרחב שנערך בצפון ישראל ועסק בהתקפות רקטות שבהן נהרגו או נפצעו אזרחים ביישובים יהודיים, ערביים או מעורבים. בדו"ח מוצגות גם למעלה ממאה הודעות והצהרות של חיזבאללה כראיה לכוונות העומדות מאחורי התקפות רקטות אלה.  
 
"ההסברים שסיפק חיזבאללה לסיבות שבגינן ירה הארגון רקטות על האוכלוסייה האזרחית של ישראל בשום אופן אינם מצדיקים את המעשים הבלתי-חוקיים הללו", כך אמרה שרה לאה וויטסון, מנהלת חטיבת המזרח התיכון וצפון אפריקה בארגון Human Rights Watch.  
 
בהצהרותיהם איימו מנהיגי חיזבאללה שוב ושוב לתקוף ערים ויישובים ישראליים בנקמה על התקפות ישראל על ערים לבנוניות רציונאל שעל-פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי אינו מצדיק התקפות המכוונות על אזרחים או התקפות חסרות הבחנה שפוגעות באזרחים. חיזבאללה גם לקח אחריות על התקפות מסוימות על ערים ויישובים ישראליים, אפילו כאשר אנשיו הביעו תמיכה בעקרון חסינות האזרחים. הצהרות של מנהיגים בשרשרת הפיקוד הצבאית המצביעות על כוונה לירות ללא הבחנה לעבר אזורים אזרחיים הן ראיות לביצוע פשעי מלחמה.  
 
רקטות חיזבאללה, שחלקן נשאו גולות פלדה נגד-אדם, פגעו שוב ושוב באזורים צפופי אוכלוסין בצפון ישראל. ארגון Human Rights Watch מצא כי רקטות רבות נורו כאשר לא הייתה בקרבת מקום כל מטרה צבאית לגיטימית בזמן ההתקפה, דבר המצביע על כך שאזרחים הותקפו במכוון. כך למשל, מאות רקטות פגעו בתוך הערים כרמיאל, נהרייה וקריית שמונה, שבהן לא היו מתקני צבא משמעותיים. במקרים אחרים אותרה מטרה צבאית בסמוך למקום הנפילה, אך גם בהנחה שחיזבאללה התכוון לפגוע באותה מטרה צבאית, ולא באזרחים, לא היה בידי הרקטות הבלתי-מדויקות שבהן השתמש להבחין בין שתי המטרות, ומכאן שהתקפות אלה היו בלתי-מבחינות.  
 
מרקטות חיזבאללה נהרגו לפחות 39 אזרחים ישראלים במהלך העימות ו-101 נוספים נפצעו באורח בינוני או קשה. כן נפגעו מרקטות שלושה בתי חולים, בית ספר יסודי בקריית ים וסניף דואר בחיפה. מתקפת הרקטות של חיזבאללה פגעה קשות בפעילות הכלכלית ובחיי היומיום בחלקים נרחבים של צפון ישראל, וכפתה על כמה מאות אלפי אזרחים לברוח דרומה או להסתתר במקלטים ובחדרי ביטחון.  
 
חיזבאללה הצהיר כי כיוון על מטרות צבאיות ופגע בהן יותר ממה שידוע, והאשים את הצנזורה הישראלית בהסתרת היקפן של התקפות אלה. עם זאת, התקפותיו של חיזבאללה על אובייקטים צבאיים לגיטימיים, יהא היקפן אשר יהא, אינן מצדיקות את ההתקפות שהיו חסרות הבחנה או שבהן נפגעו אזרחים במכוון.  
 
כוחות חיזבאללה ירו רקטות בלתי-מונחות לטווח ארוך, המכונות "קטיושות", ואשר מידת הדיוק שלהן הייתה קטנה מאוד, ולא היה בהן כדי להבחין בין מטרות אזרחיות וצבאיות. התקפות על ערים ועיירות מצביעות, לכל הפחות, על זלזול חסר-אחריות באזרחים. לעיתים קרובות פגעו התקפות אלה באזרחים ובאובייקטים אזרחיים באופן מכוון או בלתי-מבחין.  
 
רבות מהרקטות שפגעו באזורי החוף המאוכלסים ביותר העיר חיפה והקריות היו רקטות בקוטר 220 מ"מ שנטענו באלפי גולות פלדה בקוטר 6 מ"מ, שכאשר הן משתחררות בפיצוץ הן נשק הרסני נגד-אדם. אין בגולות אלה כדי להסב נזק רציני למבני צבא קשיחים ולציוד צבאי קשיח; הגולות חודרות לגוף האדם ולאיבריו ברדיוס גדול מנקודת הפיצוץ של ראש הקרב. חיזבאללה ירה לאזורים אזרחיים גם רקטות מצרר שנטענו בתחמושת-משנה שמיועדת לפזר עם הפגיעה גולות פלדה בקוטר 3 מ"מ על אזור גדול. משטרת ישראל בחנה לדבריה 118 פגיעות רקטות עם תחמושת מצרר.  
 
בדוחות אחרים עסק ארגון Human Rights Watch בהיבטים נוספים של העימות, כולל הפרות שבוצעו על-ידי ישראל בחלק שלה בפעולות האיבה. בחודש ספטמבר יפורסם מחקר חשוב של ארגון Human Rights Watch, אשר ישא את הכותרת "מדוע הם נהרגו: נפגעים אזרחיים בלבנון במהלך המלחמה ב-2006". ארגון Human Rights Watch בודק תמיד את מידת הציות של כל צד מול חובותיו במסגרת דיני המלחמה, ואינו משווה את התנהלותו של צד אחד לזו של צדדים אחרים לעימות. לפי דיני המלחמה, הפרות המבוצעות על-ידי צד אחד לעימות אינן פוטרת את הצד השני מאחריותו להפרות שביצע ואינן מקלות מחומרתן.  
 
בדו"ח "אזרחים על הכוונת" מפציר ארגון Human Rights Watch בחיזבאללה לחדול, הן בפועל והן ברמת הדוקטרינה, מכל התקפותיו שנועדו לפגוע באזרחים, כמו-גם מהתקפות שאין בהן כדי להבחין בין אזרחים ללוחמים, ולוותר פומבית על הטענה כאילו התקפות על אזרחים ישראלים מותרות כפעולות תגמול על התקפות ישראליות על אזרחים לבנונים. בדו"ח נקראת ממשלת לבנון לאסור על העברת רקטות לחיזבאללה כל עוד הוא משתמש בהן כדי לירות על אזורים אזרחיים במכוון או באורח חסר הבחנה, או מחזיק בדוקטרינה שמתירה להשתמש בהן באופן זה.  
 
הדו"ח קורא גם לממשלות סוריה ואיראן שלא להתיר העברה של ציוד צבאי לחיזבאללה, כולל רקטות שחיזבאללה השתמש בהן תוך הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי.  
 
ארגון Human Rights Watch אמר כי במקרים מסוימים מיקמה ישראל מתקני צבא, קבועים וניידים, בתוך אזורים מאוכלסים בצפון ישראל או בקרבתם, ובכך העלתה שאלות לגבי מידת ציותה לנורמה הקובעת כי עליה להימנע ככל האפשר ממיקומן של מטרות צבאיות באזורים צפופי אוכלוסין או בקרבתם ולהגן במידה מספקת על כל האזרחים שגרים בקרבת מתקני צבא. פרקטיקה זו לא הפחיתה מאחריותו של חיזבאללה להבחין בכל זמן שהוא בין מי שאינם לוחמים לבין מטרות צבאיות לגיטימיות. יחד עם זאת, ארגון Human Rights Watch מפציר בממשלת ישראל לנקוט בכל הצעדים האפשריים על-מנת למקם מטרות צבאיות הרחק מאזורים צפופי אוכלוסין ולוודא שננקטים צעדים הולמים כדי להגן באורח שוויוני על כל האזרחים שייתכן כי ייחשפו לסכנה מוגברת של ירי אויב בשל קרבתם למתקני צבא ישראליים.  
 
לבסוף, הן ממשלת לבנון והן ממשלת ישראל נמנעו עד כה מלחקור הפרות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי שבוצעו במהלך מלחמת 2006; בציינו זאת ממליץ ארגון Human Rights Watch כי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יקים ועדת חקירה שתבחן דיווחים על הפרת המשפט ההומניטארי הבינלאומי בלבנון ובישראל, כולל פשעי מלחמה אפשריים, ולגבש המלצות במטרה לחייב את מבצעי ההפרות לתת דין וחשבון על מעשיהם.  
 
לדברי וויטסון, "חיזבאללה, כמו ישראל, חייב לכבד את דיני המלחמה. אנחנו חוששים כי אלא אם האחראים בשני הצדדים יחויבו לתת דין וחשבון על מעשיהם, במקום שיותר לכל אחד מהם להסתתר מאחורי מעשי ההפרה של יריבו, זה בלתי נמנע שאזרחים ימשיכו לשלם מחיר כבד".  
 
עם הפרסום, ניתן יהיה לצפות בו באנגלית בכתובת:  
http://hrw.org/reports/2007/iopt0807/iopt0807hebweb.pdf  
 
לדיווחים נוספים של ארגון Human Rights Watch על העימות בין ישראל ללבנון בשנת 2006, נא בקרו בכתובת:  
http://www.hrw.org/campaigns/israel_lebanon  


  
אודות הארגון

מידע לפי מדינה

סוגיות ברחבי העולם

גלריות תמונות

קבצי שמע/וידאו

ליצירת קשר

RSS
HRW Logo Contribute to Human Rights Watch

Home | About Us | News Releases | Publications | About HRW | Info by Country | Global Issues | Campaigns | Free Mailing Lists | Community | Bookstore | Film Festival | Search | Site Map | Contact Us | Press Contacts | Privacy Policy

Copyright 2006, Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA