להציף את דרום לבנון

שימוש ישראל בתחמושת מצרר בלבנון ביולי-אוגוסט 2006